ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โอกาสและศักยภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรไทย - Thailands MICE Industry Report Medical Hub

โอกาสและศักยภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรไทย - Thailands MICE Industry Report Medical Hub Thumb HealthServ.net
โอกาสและศักยภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรไทย - Thailands MICE Industry Report Medical Hub ThumbMobile HealthServ.net

เอกสาร Thailands MICE Industry Report Medical Hub จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) รวบรวมโดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเอกสารนำเสนอที่มุมมองต่ออุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรไทยที่มีความสมบูรณ์และครอบคลุมมากที่สุดเล่มหนึ่ง จากจุดเริ่มต้นที่การมองลงไปยังโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมนี้ ที่ไทยเองนับว่ามีศักยภาพในระดับที่สูงเทียบระหว่างข้อมูลภาพรวมระดับนานาชาติกับระดับประเทศ ตามมาด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งชูอุตสาหกรรมนี้ เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมหลักของไทยในอนาคต ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ให้อยู่ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Core Technology) ด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ มุ่งสร้างให้เป็นอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เพิ่มเติมด้วย มุมมองผู้ทรงคุณวุฒิต่อโอกาสนี้ และปิดท้ายด้วย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่การเป็นศูนย์กลางกิจกรรมไมซ์ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรระดับภูมิภาค

เอกสารฉบับนี้จึงเป็นข้อมูลที่ผู้สนใจในอุตสาหกรรมการแพทย์ควรต้องพิจารณาและศึกษา

Thailand’s MICE Industry Report Medical Hub

สารบัญ

ข้อมูลผู้จัดทำ
 • จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
  อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 25, 26 เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2694 6000
 • รวบรวมโดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ISBN 978-616-8091-17-3
 • ปีที่พิมพ์ พฤศจิกายน 2561
 • Document https://elibrary.tceb.or.th/
   
โอกาสและศักยภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรไทย - Thailands MICE Industry Report Medical Hub HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด