News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เทศบาลเมืองอ่างทอง HealthServ.net
เทศบาลเมืองอ่างทอง HealthServ.net

สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง
เลขที่ 18 ถนนเทศบาล 8 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
เวลาทำการ 08.30-16.30น.
โทรศัพท์ 035-611714 , 035-611715
โทรสาร 035-611111
E-mail: saraban_04150102@dla.go.th angthongcity@gmail.com

 อ่างทอง เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งและแห่งเดียวในจังหวัดอ่างทอง เป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัด ตั้งอยู่บนทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่ครอบคลุมหลายตำบลในอำเภอเมืองอ่างทอง ได้แก่ ตำบลตลาดหลวง ตำบลบางแก้ว และบางส่วนของตำบลศาลาแดง ตำบลบ้านแห ตำบลบ้านอิฐ ตำบลโพสะ และตำบลย่านซื่อ โดยในปี พ.ศ. 2561 เมืองอ่างทองมีประชากรจำนวน 12,803 คน

อ่างทอง เป็นเทศบาลเมืองซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดหลวง ตำบลบางแก้วทั้งตำบล และยังครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศาลาแดง ตำบลโพสะ ตำบลศาลาแดง ตำบลย่านซื่อ ตำบลบ้านอิฐ และตำบลบ้านแห ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ท้องที่บริเวณชุมนุมชนอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ยังขาดการบำรุงรักษา ทางราชการจึงได้จัดตั้ง "เทศบาลเมืองอ่างทอง" ขึ้น เพื่อบำรุงความสุขและความสะดวกของประชาชนให้ยิ่งขึ้น และนับว่าเป็นเทศบาลเมืองแห่งแรกของจังหวัดอ่างทอง[2] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2479 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน มีพื้นที่รับผิดชอบ 3.730 ตารางกิโลเมตร
 
ต่อมาได้มีการขยายเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง[3] เนื่องจากการขยายตัวและความเจริญของชุมชนมีมากขึ้น และเพื่อให้เหมาะสมกับการบริหารงาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ปีเดียวกัน จึงมีมีพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็น 6.1930 ตารางกิโลเมตร

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง