ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลเมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง Thumb HealthServ.net
เทศบาลเมืองอ่างทอง ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง
เลขที่ 18 ถนนเทศบาล 8 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
เวลาทำการ 08.30-16.30น.
โทรศัพท์ 035-611714 , 035-611715
โทรสาร 035-611111
E-mail: saraban_04150102@dla.go.th angthongcity@gmail.com

 อ่างทอง เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งและแห่งเดียวในจังหวัดอ่างทอง เป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัด ตั้งอยู่บนทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่ครอบคลุมหลายตำบลในอำเภอเมืองอ่างทอง ได้แก่ ตำบลตลาดหลวง ตำบลบางแก้ว และบางส่วนของตำบลศาลาแดง ตำบลบ้านแห ตำบลบ้านอิฐ ตำบลโพสะ และตำบลย่านซื่อ โดยในปี พ.ศ. 2561 เมืองอ่างทองมีประชากรจำนวน 12,803 คน

อ่างทอง เป็นเทศบาลเมืองซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดหลวง ตำบลบางแก้วทั้งตำบล และยังครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศาลาแดง ตำบลโพสะ ตำบลศาลาแดง ตำบลย่านซื่อ ตำบลบ้านอิฐ และตำบลบ้านแห ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ท้องที่บริเวณชุมนุมชนอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ยังขาดการบำรุงรักษา ทางราชการจึงได้จัดตั้ง "เทศบาลเมืองอ่างทอง" ขึ้น เพื่อบำรุงความสุขและความสะดวกของประชาชนให้ยิ่งขึ้น และนับว่าเป็นเทศบาลเมืองแห่งแรกของจังหวัดอ่างทอง[2] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2479 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน มีพื้นที่รับผิดชอบ 3.730 ตารางกิโลเมตร
 
ต่อมาได้มีการขยายเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง[3] เนื่องจากการขยายตัวและความเจริญของชุมชนมีมากขึ้น และเพื่อให้เหมาะสมกับการบริหารงาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ปีเดียวกัน จึงมีมีพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็น 6.1930 ตารางกิโลเมตร
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด