Home :

แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลดีบุก

สถานที่ตั้ง
แผนกฉุกเฉินตั้งอยู่บนชั้น 1 ของอาคารวงกลม โรงพยาบาลดีบุก (คลิกชมภาพสถานที่)

เวลาทำการ
เปิดบริการ ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

ติดต่อสอบถาม
– โทร: 076 298 298
– สอบถามข้อมูล
– สนทนาออนไลน์
– อีเมล์ info@dibukhospital.com
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลดีบุก T: 076 298 298
Date: 01/04/2564 View: 294
แผนกฉุกเฉิน
โรงพยาบาลดีบุก เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ แผนกฉุกเฉินเป็นส่วนหนึ่งของทีมการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และผู้ป่วยทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง
โดยมีหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาล ป้องกันแก่ผู้ป่วย ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเน้นให้การพยาบาลแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงหรือการรับบริการของผู้ป่วยก่อนมาถึงโรงพยาบาลและการเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ ที่สามารถประสานเพื่อขอความช่วยเหลือได้ในกรณีภาวะฉุกเฉินหรือเร่งด่วนทั้งภายในจังหวัดภูเก็ต การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (first aid) ณ จุดเกิดเหตุก่อนนำส่งโรงพยาบาล การนำส่งผู้ป่วย (refer) การพยาบาลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับ การส่งต่อผู้ป่วยไปยังแผนกต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาล และการส่งต่อการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนไปยังโรงพยาบาลอื่นได้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง ปลอดภัย และรวดเร็ว ผู้รับบริการพึงพอใจ ดังนั้นแผนกฉุกเฉิน จึงต้องมีความพร้อมในการรับดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภท รวมถึงระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า
 
การรักษาและบริการ
ภาวะอุบัติเหตุจราจร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ สามารถใช้สิทธิ พ.ร.บ. ได้
ภาวะอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ไฟดูด หกล้ม มีบาดแผล สัตว์กัด ฯลฯ
ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม เช่น ไส้ติ่งอักเสบ ลำไส้อุดตัน ฯลฯ
ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม เช่น ภาวะช๊อค หัวใจขาดเลือด ภาวะชัก หอบ สมองขาดเลือด ฯลฯ
ภาวะฉุกเฉินอื่นๆ
ตรวจและรักษาโรคหู คอ จมูก ทั่วไป
ตรวจกล่องเสียง
ตรวจการได้ยิน และ การตรวจความสมดุล ของการทรงตัว
ตรวจและรักษาอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน คลื่นไส้อาเจียน
ตรวจและรักษาโรคไซนัส
ตรวจและรักษาโรคทอนซิลอักเสบ
ตรวจและรักษาโรคภูมิแพ้บริเวณทางเดินหายใจส่วนต้น
ตรวจรักษาความผิดปกติของการกลืน เสียงแหบ เสียงเปลี่ยน มีกลิ่นปาก และอาการชาหรือปวดบริเวณใบหน้า
ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางการพูด เช่น กรณีพูดไม่ชัด พูดติดอ่าง
ตรวจและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพูดและการได้ยิน
การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางสูติ-นรีเวช
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV
ตรวจภายในระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
 
 
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลดีบุก

เลขที่ 89/8-9 หมู่ 2 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต
อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83000
บริการอื่นๆ โรงพยาบาลดีบุก
บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลดีบุก
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com