ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตารางแพทย์ออกตรวจ โรงพยาบาลพุทธโสธร 2 วัดสมาน

ตารางแพทย์ออกตรวจ โรงพยาบาลพุทธโสธร 2 วัดสมาน HealthServ.net

โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) 033-0517000 081-9830400

ตารางแพทย์ออกตรวจ โรงพยาบาลพุทธโสธร 2 วัดสมาน ThumbMobile HealthServ.net
แผนกฉุกเฉิน
โรงพยาบาลดีบุก เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ แผนกฉุกเฉินเป็นส่วนหนึ่งของทีมการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และผู้ป่วยทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง
โดยมีหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาล ป้องกันแก่ผู้ป่วย ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเน้นให้การพยาบาลแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงหรือการรับบริการของผู้ป่วยก่อนมาถึงโรงพยาบาลและการเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ ที่สามารถประสานเพื่อขอความช่วยเหลือได้ในกรณีภาวะฉุกเฉินหรือเร่งด่วนทั้งภายในจังหวัดภูเก็ต การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (first aid) ณ จุดเกิดเหตุก่อนนำส่งโรงพยาบาล การนำส่งผู้ป่วย (refer) การพยาบาลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับ การส่งต่อผู้ป่วยไปยังแผนกต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาล และการส่งต่อการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนไปยังโรงพยาบาลอื่นได้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง ปลอดภัย และรวดเร็ว ผู้รับบริการพึงพอใจ ดังนั้นแผนกฉุกเฉิน จึงต้องมีความพร้อมในการรับดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภท รวมถึงระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า
 
การรักษาและบริการ
ภาวะอุบัติเหตุจราจร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ สามารถใช้สิทธิ พ.ร.บ. ได้
ภาวะอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ไฟดูด หกล้ม มีบาดแผล สัตว์กัด ฯลฯ
ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม เช่น ไส้ติ่งอักเสบ ลำไส้อุดตัน ฯลฯ
ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม เช่น ภาวะช๊อค หัวใจขาดเลือด ภาวะชัก หอบ สมองขาดเลือด ฯลฯ
ภาวะฉุกเฉินอื่นๆ
ตรวจและรักษาโรคหู คอ จมูก ทั่วไป
ตรวจกล่องเสียง
ตรวจการได้ยิน และ การตรวจความสมดุล ของการทรงตัว
ตรวจและรักษาอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน คลื่นไส้อาเจียน
ตรวจและรักษาโรคไซนัส
ตรวจและรักษาโรคทอนซิลอักเสบ
ตรวจและรักษาโรคภูมิแพ้บริเวณทางเดินหายใจส่วนต้น
ตรวจรักษาความผิดปกติของการกลืน เสียงแหบ เสียงเปลี่ยน มีกลิ่นปาก และอาการชาหรือปวดบริเวณใบหน้า
ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางการพูด เช่น กรณีพูดไม่ชัด พูดติดอ่าง
ตรวจและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพูดและการได้ยิน
การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางสูติ-นรีเวช
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV
ตรวจภายในระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
 
 
ตารางแพทย์ออกตรวจ โรงพยาบาลพุทธโสธร 2 วัดสมาน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด