ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[บัตรทอง] สิทธิการรักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง และบริการกรณีเฉพาะ

[บัตรทอง] สิทธิการรักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง และบริการกรณีเฉพาะ HealthServ.net
[บัตรทอง] สิทธิการรักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง และบริการกรณีเฉพาะ ThumbMobile HealthServ.net

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และไม่ต้องล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง โรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ใน 4 กรณี ได้แก่ กรณีเป็นโรคมะเร็ง กรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ กรณีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย และ บริการกรณีเฉพาะ

 

1. บริการดูแลรักษาพยาบาล โรคมะเร็ง *
 

* คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามการวินิจฉัยทางการแพทย์และประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
 1.  การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็ง ตามที่แพทย์สั่ง
 2.  การรักษาอาการทั่วไปและการรักษาเฉพาะทาง เช่น การผ่าตัด การฉายแสง การให้ยาเคมีบำบัด
 3.  การดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน (Palliative care)
 4.  วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (เฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด)
 


 
 

2. บริการดูแลรักษาพยาบาล กรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ *
 

* คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามการวินิจฉัยทางการแพทย์และประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
 • ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและต้องการทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวี สามารถขอรับบริการให้คำปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • ผู้ที่ตรวจเลือดพบการติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับการประเมินเพื่อเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและติดตามการรักษา รวมถึงการให้ยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูงจากการรับประทานยาต้านไวรัสโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รวมถึงการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 • ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ควรรับบริการกับหน่วยบริการประจำตามสิทธิเพื่อความสะดวก แต่หากมีความจำเป็น ก็สามารถรับบริการกับหน่วยบริการอื่นที่ไม่ใช่หน่วยบริการประจำตามสิทธิได้ 
 

 
 
 

3. บริการทดแทนไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย *
 

* คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามการวินิจฉัยทางการแพทย์และประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายต้องไปใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่หน่วยบริการตามสิทธิ หน่วยบริการจะลงทะเบียนและให้คณะกรรมการฯ ระดับเขต พิจารณาการให้บริการทดแทนไตที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยในแต่ละราย โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้แก่
 1. การล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
 2. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 3. การผ่าตัดปลูกถ่ายไต
   
สำหรับการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง สปสช.ได้จัดบริการส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วยถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้เข้าถึงบริการทดแทนไตได้ง่ายขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และได้รับการทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย
 


 
 

4. บริการกรณีเฉพาะ *
 

* คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามการวินิจฉัยทางการแพทย์และประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
บริการรักษาพยาบาลที่จำเป็นต้องบริหารจัดการเป็นกรณีเฉพาะ ในหน่วยบริการที่ร่วมโครงการ เช่น
 • การให้สารเมทาโดนระยะยาว เพื่อการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดสารเสพติดในกลุ่มฝิ่น และอนุพันธ์ของฝิ่น (เช่น เฮโรอีน) ที่สมัครใจ
 • การให้ยาละลายลิ่มเลือดเพื่อการรักษาเร่งด่วน สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน และผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST
 • การสวนหัวใจ การผ่าตัดหัวใจ
 • การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
 • การผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
 • การปลูกถ่ายตับในเด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) ที่เป็นโรคท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด
 • การรักษาเฉพาะโรคที่เกิดจากการดำน้ำ (Decompression sickness)
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
สายด่วน สปสช. โทร. 1330
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด