ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กฏหมายห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ บังคับใช้แล้ว ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 4,000 บาท

กฏหมายห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ บังคับใช้แล้ว ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 4,000 บาท Thumb HealthServ.net
กฏหมายห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ บังคับใช้แล้ว ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 4,000 บาท ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประกาศ “เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ขับขี่ขณะขับรถ พ.ศ.2565” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.2565 ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก โดยระบุว่า ห้ามผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดในขณะที่รถเคลื่อนที่ แต่สามารถใช้ได้โดยติดอุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา

 
 
 
1.ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สาย อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาหรือระบบกระจายเสียงจากเครื่องโทรศัพท์ โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น สมอลล์ทอล์ค หรือบูลทูธ 
 
2.ใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับยึดหรือติดโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้กับส่วนหน้าของตัวรถทุกครั้งก่อนการขับรถ และต้องไม่บดบังทัศนวิสัยหรือเสียความสามารถในการขับรถ
 
หากมีความจำเป็นต้องถือ จับ หรือสัมผัสโทรศัพท์เพื่อใช้งานขณะรถเคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นการกดหมายเลขโทรออก รับสาย เล่นเกม ดูหรือพิมพ์ข้อความ ดูภาพ และกิจกรรมอื่นๆ ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถในสถานที่สำหรับจอดรถอย่างปลอดภัย ผู้ที่ฝ่าฝืนปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท
 

ข้อมูลและภาพจาก อัปเดตกฎหมายจราจรตำรวจสอบสวนกลาง

กฏหมายห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ บังคับใช้แล้ว ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 4,000 บาท HealthServ
กฏหมายห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ บังคับใช้แล้ว ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 4,000 บาท HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด