ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.ปทุมธานี มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประสบภัยจากรถ 11 ราย

รพ.ปทุมธานี มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประสบภัยจากรถ 11 ราย HealthServ.net
รพ.ปทุมธานี มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประสบภัยจากรถ 11 ราย ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลปทุมธานีมีพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน 11 ราย รวมมูลค่า 706,000 บาท

รพ.ปทุมธานี มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประสบภัยจากรถ 11 ราย HealthServ
 
 
   วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน  สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีได้สร้างให้ผู้ใช้รถได้มีส่วนร่วมในการเยียวยาผู้ประสบภัย โดยจัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุน ส่งเสริมด้านความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ได้รับการจัดสรรเงินเพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ จำนวน 11 ราย รวมเป็นเงิน 706,000 บาท โดยโรงพยาบาลปทุมธานีดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ตามความประสงค์ของผู้ยื่นคำขอ

ข่าวและภาพจากรพ.ปทุมธานี
รพ.ปทุมธานี มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประสบภัยจากรถ 11 ราย HealthServ
รพ.ปทุมธานี มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประสบภัยจากรถ 11 ราย HealthServ
รพ.ปทุมธานี มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประสบภัยจากรถ 11 ราย HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด