ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ชลน่าน ทบทวนปรับร่าง พ.ร.บ.กัญชา เหลือ 77 มาตรา ก่อนเสนอครม.ธ.ค.นี้

ชลน่าน ทบทวนปรับร่าง พ.ร.บ.กัญชา เหลือ 77 มาตรา ก่อนเสนอครม.ธ.ค.นี้ HealthServ.net

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมพิจารณาทบทวนร่าง พ.ร.บ.กัญชา เผย ปรับจากร่างฉบับเดิมเหลือ 77 มาตรา เพิ่มความเข้มข้นสาระสำคัญมาตรการควบคุม การขออนุญาต เนื่องจากเป็นสมุนไพรควบคุม หากนำไปใช้ผิดประเภทอาจทำให้เสพติดได้ ยังต้องรับฟังความคิดเห็น คาดจัดทำร่างเพื่อนำเสนอ ครม. ภายในเดือนธันวาคมนี้

ชลน่าน ทบทวนปรับร่าง พ.ร.บ.กัญชา เหลือ 77 มาตรา ก่อนเสนอครม.ธ.ค.นี้ ThumbMobile HealthServ.net
 14 พฤศจิกายน 2566 ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ.... ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
 
         นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้นำร่างพระราชบัญญัติเดิมที่ไม่ผ่านสภามาปรับปรุง เติมเต็มในส่วนที่เป็นปัญหา และปิดช่องโหว่ที่เป็นข้อห่วงใยของสังคม โดยเฉพาะการนำกัญชาไปใช้ผิดประเภท    


 
 


         ทั้งนี้ ได้มีการลดจำนวนตัวบทเดิมลงจาก 94 มาตรา เหลือ 77 มาตรา และได้แก้ไขสาระสำคัญในแต่ละหมวด เป็นจำนวนมาก โดยพิจารณาปรับแก้ตั้งแต่บทนิยาม มาตราทางกฎหมายในแต่ละหมวด ไปจนถึงบทเฉพาะกาล โดยเฉพาะมาตรการควบคุมไม่ให้ใช้กัญชาผิดประเภท การขออนุญาตและการอนุญาต เช่น ผู้ที่จะปลูกกัญชา เดิมต้องไปจดแจ้งแต่เมื่อเป็นสมุนไพรควบคุม จึงต้องมีการอนุญาต ตลอดจนบทกำหนดโทษ โทษปรับต่างๆ  และใบอนุญาตเดิมที่มีอยู่ก็ให้ใช้ต่อจนสิ้นอายุ เป็นต้น เนื่องจากพืชกัญชาหากนำไปใช้ผิดประเภทอาจทำให้เกิดการเสพติดได้
 
        “หลักของกฎหมาย ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะมิติด้านสุขภาพ ทั้งนี้ ระหว่างเศรษฐกิจกับสุขภาพ จะต้องเอาสุขภาพเป็นหลักก่อน” นายแพทย์ชลน่าน กล่าว

 
         เมื่อถามว่าจำเป็นต้องปรับให้บางส่วน หรือช่อดอกเป็นยาเสพติดหรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ไม่ต้อง เพราะจริงๆเป็นยาเสพติดตามกฎหมายการดำเนินการจะให้อำนาจคณะกรรมการและประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะ THC ต้องเกิน ร้อยละ 0.2 จึงเป็นยาเสพติด แต่ว่าพืช กัญชาเป็นพืชที่มีสารเสพติดอยู่แล้ว ไม่ว่า จะต้น ใบ หรือช่อดอก ซึ่งการนำไปใช้ผิดประเภท จะทำให้เกิดการเสพติด โดยกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม 
 
       
           อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติตามข้อสังเกตต่างๆ    ของที่ประชุมฯ ในวันนี้อย่างละเอียดอีกครั้ง รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติมีความชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะจัดทำร่างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ นำเสนอ ครม. พิจารณาได้ภายในเดือนธันวาคมนี้
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด