ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กิจกรรมวันเอดส์โลก 2023 แนวคิด Let communities lead = ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์

กิจกรรมวันเอดส์โลก 2023 แนวคิด Let communities lead = ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์ HealthServ.net

กิจกรรมวันเอดส์โลก 2023 ครั้งที่ 31 กรุงเทพมหานคร เป็นหัวเรือใหญ่ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ภายใต้แนวคิด "Let communities lead = ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์" ณ ห้องโถง ชั้น M1 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยโดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาเสด็จทรงเป็นประธาน

กิจกรรมวันเอดส์โลก 2023 แนวคิด Let communities lead = ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์ ThumbMobile HealthServ.net
กิจกรรมวันเอดส์โลก 2023 แนวคิด Let communities lead = ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์ HealthServ
1 ธ.ค. 66 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาเสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 โดยแพทย์หญิงภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข สำนักอนามัย ร่วมออกบูธนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยและภาคีเครือข่าย  ณ ห้องโถง ชั้น M1 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
กิจกรรมวันเอดส์โลก 2023 แนวคิด Let communities lead = ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์ HealthServ

 กรุงเทพมหานครจัดงานวันเอดส์โลก (World AIDS Day 2023 Commemoration)


 รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเอดส์โลก ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี เขตคลองสาน 

เพื่อแสดงถึงความสำเร็จในความร่วมมืออันใกล้ชิดด้านสาธารณสุขระหว่างแผนฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief:  PEPFAR) และกรุงเทพมหานครในการลดปัญหาด้านเอชไอวีและเอดส์เน้นย้ำถึงความสำคัญของวันเอดส์โลกในระดับนานาชาติ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ PEPFAR 

ภายในงานมีกิจกรรมการมอบโล่รางวัลให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 28  กรุงธนบุรี เพื่อแสดงความชื่นชมในความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นำที่โดดเด่นในการควบคุมเอชไอวีในกรุงเทพมหานคร  พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์บริการสาธารณสุข 28 และพบกับเจ้าหน้าที่ได้แก่ พยาบาล แพทย์ บุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ตลอดจนผู้แทนของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครและองค์กรต่างชุมชน
กิจกรรมวันเอดส์โลก 2023 แนวคิด Let communities lead = ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์ HealthServ
กิจกรรมวันเอดส์โลก 2023 แนวคิด Let communities lead = ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์ HealthServ

กทม. ร่วมรณรงค์ “ให้ชุมชนนำทาง” สร้างความรู้เรื่อง HIV มุ่งสู่การยุติเอดส์ ในกิจกรรมวันเอดส์โลก

รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเอดส์โลก ภายใต้หัวข้อ “Let Communities Lead : ให้ชุมชนนำทาง” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ ความตระหนักลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โดยมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) สำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข สำนักอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย สำนักงานเขตคลองเตย สภาเด็กและเยาวชนกทม. สภาเมืองคนรุ่นใหม่ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 30 พ.ย. 66 ณ ศูนย์นันทนาการ คลองเตย ภายในงานมีกิจกรรมการแสดง การเดินรณรงค์เรื่อง HIV/เอดส์และบูธนิทรรศการจากชุมชนและภาคีเครือข่าย 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด