ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กทม.ชวนเชิญพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีน PCV ป้องกันปอดอักเสบ ฟรี

กทม.ชวนเชิญพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีน PCV ป้องกันปอดอักเสบ ฟรี HealthServ.net
กทม.ชวนเชิญพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีน PCV ป้องกันปอดอักเสบ ฟรี ThumbMobile HealthServ.net

สามารถไปรับบริการฉีดวัคซีนพีซีวีได้ ฟรี ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ใกล้บ้าน อยู่เขตไหนไปที่เขตนั้น วัคซีนที่ฉีดจะเป็นวัคซีนพีซีวี 10 สายพันธุ์ ป้องกันปอดอักเสบ

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ขอเชิญพ่อแม่ผู้ปกครอง นำบุตรหลาน ไปรับการ ฉีดวัคซีนพีซีวี (PCV) 10 สายพันธุ์ ป้องกันปอดอักเสบ ฟรี  ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ใกล้บ้าน  *สำหรับเด็กที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
 
กำหนดอายุ เด็กที่จะรับการฉีดเข็มแรก
  •  เด็กปกติ อายุ 2 เดือน - 23 เดือน
  •  เด็กกลุ่มเสี่ยง อายุไม่เกิน 5 ปี เช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคปอด  โรคหัวใจ โรคตับ โรคเบาหวาน และโรคที่เสี่ยงต่อเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นต้น

 
 
หมายเหตุ :  แนวทางการรับวัคซีนขึ้นอยู่กับช่วงอายุและเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 02-2032887 ถึง 9  facebook สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
กทม.ชวนเชิญพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีน PCV ป้องกันปอดอักเสบ ฟรี HealthServ

ความรู้เรื่อง "โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส และวัคซีน PCV"


โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส มีสาเหตุจากการติดเชื้อ แบคทีเรียที่มีชื่อว่า Streptococcus pneumoniae (สเตรปโตคอคคัส นิวโมเนียอี) เป็นโรคที่พบได้บ่อย ในทุกกลุ่มอายุ และมักพบได้บ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว การติดเชื้อส่วนใหญ่มักทำให้เกิดโรคปอดอักเสบ หูชั้นกลาง อักเสบ หลอดลมอักเสบ ไซนัสอักเสบ โดยอาการจะเริ่มจาก มีไข้สูงคล้ายโรคติดเชื้อทั่วไป 2 - 3 วัน การติดเชื้อดังกล่าว อาจก่อให้เกิดโรครุนแรงและแพร่กระจายที่เรียกว่า Invasive Pneumococcal Disease หรือ IPD กลุ่มโรคนี้ ได้แก่ การติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และปอดอักเสบ ชนิดรุนแรง ซึ่งอาจทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้ ผู้ที่มีความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อและมีโอกาสเกิดโรคแบบรุนแรง ได้แก่ เด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ผู้สูงอายุ และผู้ที่มี โรคประจำตัวหรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรค
 


ความสำคัญของการฉีดวัคซีน

 
การให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสในเด็ก ช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ลดการแพร่ กระจายเชื้อนิวโมคอคคัสไปยังเด็กคนอื่น ๆ ได้ อีกทั้ง สามารถช่วยลดอุบัติการณ์การดื้อยาปฏิชีวนะต่อเชื้อ นิวโมคอคคัสได้อีกด้วย ปัจจุบันวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ นิวโมคอคคัสที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ
  • ชนิด PCV (Pneumococcal Conjugate Vaccine) เป็นวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส ที่มีใช้ ในปัจจุบันมี 2 แบบ คือ วัคชีนชนิด 10 สายพันธุ์ (PCV10) ใช้ในเด็กเล็ก และ 13 สายพันธุ์ (PCV13) ใช้ได้ทั้งในเด็กเล็ก จนถึงผู้ใหญ่
  • ชนิด PPSV (Pneumococcal Polysaccharide Vaccine) ได้แก่ วัคชีนชนิด 23 สายพันธุ์ (PPSV23) เป็นวัคซีนป้องกันการเกิด PD ใช้ในเด็กที่มีอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือผู้ใหญ่ที่มี โรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงวัคซีน PCV เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ และมี ความปลอดภัยสูง แต่อาจพบอาการข้างเคียงหลังได้รับ วัคซีนได้ อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่ เบื่ออาหาร งอแง ง่วงซีม ปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีด ไข้ ความอยากอาหารลดลง รู้สึกเจ็บ/กดเจ็บบริเวณที่ฉีดวัคนจนเคลื่อนไหวไม่สะดวก ท้องเสีย อาเจียน และผื่น ซึ่งอาการเหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถ หายได้เอง ดังนั้น หลังจากเด็กได้รับวัคซีน ผู้ปกครองควรให้ เด็กได้พักผ่อน และคอยดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสังเกต อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้


ปัจจุบันวัคชีน PCV เป็นวัคนที่ใช้ในแผนงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรคของหลายประเทศ สำหรับประเทศไทยขณะนี้ ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนงานฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อลดการป่วย พิการ และเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว จึงได้พิจารณาเริ่มให้วัคซีน PCV จำนวน 3 เข็ม ในเด็กอายุ 2 4 และ 12 เดือน ที่มารับบริการในสถานบริการของรัฐในจังหวัดนำร่อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และในอนาคตอันใกล้จะขยายการ ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป

 

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด