ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสันป่าตอง

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสันป่าตอง HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสันป่าตอง ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสันป่าตอง อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

 โรงพยาบาลจอมทอง 
259 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5334 1218
 
 โรงพยาบาลเชียงดาว 
285 ม.2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โทร.0 5345 5074 
 
 โรงพยาบาลไชยปราการ 
ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โทร.0 5387 0444 
 
 โรงพยาบาลดอยเต่า
 105 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โทร.0 5383 3199
 
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
 2 ม.8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทร.0 5349 5571 
 
โรงพยาบาลดอยหล่อ 
511 ม.25 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โทร.0 5326 7395 
 
โรงพยาบาลฝาง
 30 ม.4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5345 1144
 
โรงพยาบาลพร้าว 
181 ม.4 ถ.โชตนาพร้าว-เชียงดาว ต.เวียง อ.พร้าว
จ.เชียงใหม่ โทร.0 5347 5271
 
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา
 11 ต.ช้างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทร.0 5348 5371
 
โรงพยาบาลแม่แตง
 300 ม.7 ต.สันพระเนตร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5310 4148 
 
โรงพยาบาลแม่วาง
 191 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5392 8044 
 
โรงพยาบาลแม่ออน 
ต.สหกรณ์อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โทร.0 5388 0745
 
โรงพยาบาลแม่อาย
 191 ม.8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทร.0 5345 9036 
 
โรงพยาบาลเวียงแหง 
53 ม.3 ถ.เมืองงาย-เปียงหลวง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง
จ.เชียงใหม่ โทร.0 5347 7011
 
โรงพยาบาลสะเมิง 
191 ม.10 ต.สะเมิงใต้อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5348 7124 
 
โรงพยาบาลสันกำแพง 
129 ม.1 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5344 6635
 
โรงพยาบาลสันทราย 
201 ม.11 ถ.เชียงใหม่-พรา้ว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร.0 5321 1199 
 
โรงพยาบาลสารภี 
147 ม.3 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.สารภีอ.สารภีจ.เชียงใหม่
โทร.0 5332 1179
 
โรงพยาบาลหางดง
 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5200 1294
 
โรงพยาบาลอมก๋อย
 262 เจรญิ ทัศนา ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทร.0 5346 7068 
 
โรงพยาบาลฮอด
 294 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.0 5346 1095
 
โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา
 94 ม.3 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โทร.0 5348 4010
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในจังหวัด
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด