ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ SMC โรงพยาบาลบ้านโป่ง

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ SMC โรงพยาบาลบ้านโป่ง HealthServ.net

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ให้บริการ เวลา 16.30 – 20.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 032–222841 032–222842 032–222843 032–222844 032–222845 032–222846 ต่อ 0, 118, 171

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ SMC โรงพยาบาลบ้านโป่ง ThumbMobile HealthServ.net
โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic : SMC) ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา เพื่อลดระยะเวลารอคอย ลดความแออัด เป็นทางเลือกสำหรับประชาชนและผู้รับบริการ 

ให้บริการ เวลา 16.30 – 20.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง หมายเลขโทรศัพท์ 032 – 222841 – 46 ต่อ 0, 118, 171


ค่าบริการ 400 บาท (เบิกไม่ได้) 

สิทธิการรักษา 
  • สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • สิทธิข้าราชการ
  • สิทธิ ประกันสังคมโรงพยาบาลบ้านโป่ง 

เจาะเลือด, X–RAY, ยา (เบิกได้ตามสิทธิ)

ค่าบริการทันตแพทย์ตามประเภทการรักษา 


คลินิกพิเศษ  โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดให้บริการโดยเฉพาะสาขาที่มีประชาชนมีความต้องการสูง เช่น คลินิกอายุรกรรม, คลินิกอายุรแพทย์โรคไต, คลินิกอายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตาลิซึม, คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม, คลินิกทันตกรรม และ คลินิกจักษุ (ค่าใช้จ่าย: ผ่าตัดต้อกระจก ราคา 12,000 บาท /ผ่าตัดต้อเนื้อ ราคา 10,000 บาท )

 

กำหนดการออกตรวจ คลินิกพิเศษเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ โรงพยาบาลบ้านโป่ง

วันจันทร์
– พญ.โชตยา แก้วแสงใส อายุรแพทย์โรคไต
– พญ.ขวัญจุฑา เจษฎาไกรสร สูติ-นรีเวชกรรม

วันอังคาร
– พญ.ระวิวรรณ ดิลกอุดมชัย อายุรกรรม
– พญ.เชาวพร อุบลวิโรจน์ จักษุ

วันพุธ
– พญ.กรวรรณ เชาวลิตมงคล อายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

วันพฤหัสบดี
– นพ.ธีรภัทร ริ้วทอง อายุรกรรมโรคมะเร็ง
– พญ.อลิษา ผลวงษ์ จักษุ

คลินิกทันตกรรม 
– ทุกวันจันทร์ที่ 1 – 4 ของเดือน : ทพ.ปิยวัฒน์ เจนวิถีสุข
– ทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน : ทพ.ณัฎฐพัตร์ วุฒิมหานนท์
– ทุกวันจันทร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน : ทพ.ถิระ ฟ้าเรืองแสง
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ SMC โรงพยาบาลบ้านโป่ง HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด