ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงทุนในเครือ รพ.พริ้นซิเพิล

ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงทุนในเครือ รพ.พริ้นซิเพิล HealthServ.net

ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงทุนในเครือ รพ.พริ้นซิเพิล

ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงทุนในเครือ รพ.พริ้นซิเพิล ThumbMobile HealthServ.net
ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงทุนในเครือ รพ.พริ้นซิเพิล HealthServ
การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ("PRINC") ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด จำนวน 380,857,051หุ้น ในราคา หุ้นละ 4.09 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,557.71 ล้านบาท
 
เดิม PRINC ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ต่อมาได้มีการซื้อกิจการที่ประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน และได้ปรับเปลี่ยนการประกอบธุรกิจหลักมาเป็นธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการ
โรงพยาบาลเอกชน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด