Home : ข่าว COVID-19

แผนฟื้นท่องเที่ยว รับชาวต่างชาติ 4 ระยะ นำร่อง 10 พื้นที่

Date: 04/06/2564 View: 169
image1 size: 960x1200px
 ท่องเที่ยวไทยต้องได้ไปต่อ!!
 
แผนฟื้นท่องเที่ยว รับชาวต่างชาติ
4 ระยะ นำร่อง 10 พื้นที่
 
ระยะที่ 1: 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64
เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้ว
กักตัวตามระยะเวลาที่ ศคบ.กำหนด
 
ระยะที่ 2 : 1 ก.ค.-30 ก.ย. 64
เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้ว
 
ระยะที่ 3 : 1 ต.ค. 64
ผ่อนคลายในพื้นที่มีศักยภาพ 10 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ชลบุรี บุรีรัมย์ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพฯ
 
ระยะที่ 4 : เข้าสู่สภาวะปกติตั้งแต่ 1 ม.ค. 65
รับนักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องกักตัว
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]