ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ระบบเช็คนัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 สถาบันราชานุกูล

ระบบเช็คนัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 สถาบันราชานุกูล HealthServ.net
ระบบเช็คนัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 สถาบันราชานุกูล HealthServ.net

ระบบเช็คนัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 สถาบันราชานุกูล

ระบบเช็คนัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 สถาบันราชานุกูล HealthServ
 ระบบเช็คนัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มออทิสติก สมาธิสั้น และ แอลดี ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และสมาชิกครอบครัว
สามารถเช็คนัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้โดย
• Scan QR Code หรือกดที่ลิงค์ นี้ https://vaccine.rajanukul.go.th/
ขอรับบริการเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มออทิสติก สมาธิสั้น และ แอลดี ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และสมาชิกครอบครัว
ที่อาศัยในบ้านเดียวกันที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 59 ปี เท่านั้น (ไม่เกิน 3 คน) ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อตรวจสอบวันนัดรับวัคซีนโควิด-19 และรหัสประจำตัว
สถาบันราชานุกูลจะเริ่มฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เวลา 08.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมทุนการกุศลสมเด็จย่า ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพฯ
เพื่อความสะดวกในการให้บริการและลดความแออัด และการรอคอย
กรุณามาตามวัน เวลา ที่ระบุในนัด และกดยืนยันนัด หรือสละสิทธิ์

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด