ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต 118 แห่ง (พ.ศ. 2565)

รายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต 118 แห่ง (พ.ศ. 2565) HealthServ.net

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต 118 แห่ง ภายใต้สังกัด 8 หน่วยงาน ได้ดังต่อไปนี้

รายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต 118 แห่ง (พ.ศ. 2565) ThumbMobile HealthServ.net
 
ราชกิจจาฯ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 
 
ประกาศระบุชื่อสถานบำบัดทางสุขภาพจิต จำแนกตามสังกัด ได้ดังต่อไปนี้


โรงพยาบาลหรือสถาบันในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 20 แห่ง


1. โรงพยาบาลสวนปรุง

131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 053-908500
Facebook | website | แผนที่


2. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

196 หมู่ 10 ตำบล ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 053-908300 - 49
Facebook | website | แผนที่


3. โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

999 หมู่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220
โทร. 055-002050
website | แผนที่


4. โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

2 หมู่ 4 ตำบล ท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
โทร. 056-219444
website 


5. โรงพยาบาลศรีธัญญา

47 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-528-7800
Facebook | website | แผนที่


6. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

176 หมู่ 3 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทร. 037-262998
Facebook | website 


7. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

61 ซ.เทศบาล19 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3843381 - 3, 02-3805601 - 3, 02-3805605 - 6
Facebook | website 


8. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

169 ถนน ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 043-209999
Facebook | website 


9. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

282 หมู่ 15 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 043-910770 – 1
Facebook | website 


10. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

210 หมู่ที่ 11 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ตำบล อาจสามารถ อำเภอเมือง นครพนม 48000
โทร. 042-539000
Facebook | website 


11. โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

440 ม.4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 042-808100
Facebook | website 


12. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

86 ถนน ช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
โทร. 044-233999
Facebook | website


13. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

212 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045-352500
Facebook | website | แผนที่


14. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

298 ถนนธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร. 077-916500
website | แผนที่


15. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร. 077-312179
Facebook | website | แผนที่


16. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

472 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. 074-317400
website | แผนที่


17. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
โทร. 02-4416100
Facebook | website | แผนที่


18. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

112 ถนน สมเด็จเจ้าพระยา แขวง คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทร.02-4422500
Facebook | website | แผนที่


19. สถาบันราชานุกูล

4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2488900 02-2454696
Facebook | website | แผนที่


20. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 02-2488999
Facebook | website | แผนที่

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 86 แห่ง 
1. โรงพยาบาลเชียงคำ 
2. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
3. โรงพยาบาลน่าน 
4. โรงพยาบาลฝาง 
5. โรงพยาบาลพะเยา 
6. โรงพยาบาลแพร่ 
7. โรงพยาบาลลำปาง 
8. โรงพยาบาลลำพูน 
9. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 
10. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
11. โรงพยาบาลพุทธชินราช 
12. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 
13. โรงพยาบาลแม่สอด 
14. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
15. โรงพยาบาลสุโขทัย 
16. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
17. โรงพยาบาลกำแพงเพชร 
18. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
19. โรงพยาบาลพิจิตร 
20. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
21. โรงพยาบาลอุทัยธานี 
22. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
23. โรงพยาบาลปทุมธานี
24. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
25. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
26. โรงพยาบาลสระบุรี
27. โรงพยาบาลเสนา
28. โรงพยาบาลอ่างทอง
29. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
30. โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
31. โรงพยาบาลบ้านโป่ง
32. โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
33. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
34. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
35. โรงพยาบาลโพธาราม
36. โรงพยาบาลราชบุรี
37. โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
38. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗
39. โรงพยาบาลสมุทรสาคร
40. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
41. โรงพยาบาลตราด
42. โรงพยาบาลบางพลี
43. โรงพยาบาลพระปกเกล้า
44. โรงพยาบาลพุทธโสธร
45. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
46. โรงพยาบาลสมุทรปราการ
47. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
48. โรงพยาบาลขอนแก่น
49. โรงพยาบาลมหาสารคาม
50. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
51. โรงพยาบาลสิรินธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
52. โรงพยาบาลนครพนม
53. โรงพยาบาลสกลนคร
54. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
55. โรงพยาบาลหนองคาย
56. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
57. โรงพยาบาลอุดรธานี
58. โรงพยาบาลชัยภูมิ
59. โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
60. โรงพยาบาลบุรีรัมย์
61. โรงพยาบาลปราสาท
62. โรงพยาบาลปากช่องนานา
63. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
64. โรงพยาบาลสุรินทร์
65. โรงพยาบาลมุกดาหาร
66. โรงพยาบาลยโสธร
67. โรงพยาบาลศรีสะเกษ
68. โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
69. โรงพยาบาลกระบี่
70. โรงพยาบาลเกาะสมุย
71. โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
72. โรงพยาบาลตะกั่วป่า
73. โรงพยาบาลพังงา
74. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
75. โรงพยาบาลระนอง
76. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
77. โรงพยาบาลสิชล
78. โรงพยาบาลตรัง
79. โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
80. โรงพยาบาลเบตง
81. โรงพยาบาลปัตตานี
82. โรงพยาบาลพัทลุง
83. โรงพยาบาลยะลา
84. โรงพยาบาลสงขลา
85. โรงพยาบาลสตูล
86. โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
 
 
  
 
โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1 แห่ง
1. โรงพยาบาลราชวิถี 
 

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  7 แห่ง
1. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
2. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
5. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
6. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
7. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
 
หน่วยงานในกำกับกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 

โรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม
1. โรงพยาบาลอานันทมหิดล 
 

โรงพยาบาลในสังกัดองค์การมหาชน 1 แห่ง
1. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน
 

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม 1 แห่ง
1.โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ

สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 LINK

สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 รายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต 118 แห่ง (พ.ศ. 2565)
สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 รายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต 118 แห่ง (พ.ศ. 2565)

สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323

การให้ความรู้ผ่านเพจ 1323 ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต

ติดต่อผ่านเพจ facebook.com/helpline1323
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด