News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ที่บอกว่า กัญชา ไม่มีกฎหมายอะไรมาควบคุมเลยนั้น ไม่จริง HealthServ.net
ที่บอกว่า กัญชา ไม่มีกฎหมายอะไรมาควบคุมเลยนั้น ไม่จริง HealthServ.net

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี ผู้แต่งหนังสือ 82 กระบวนท่ากัญชากัญชงฆ่ามะเร็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาทางการแพทย์ ได้ให้แง่มุมด้านกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับควบคุมกัญชาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ว่ามีครบและครอบคลุมในทุกมิติแล้ว ตั้งแต่การควบคุมต้นน้ำ (เมล็ด ปลูก) กลางน้ำ (การแปรรูป สกัด การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ การขึ้นทะเบียน) จนถึงปลายน้ำ คือการจำหน่าย สถานที่จำหน่าย การใช้ การโฆษณา ซึ่งทุกส่วนมีกฏหมายควบคุมแล้วทั้งสิ้น ปัญหามีเพียงอย่างเดียวนั่นคือ การบังคับใช้


ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี กล่าวว่า ณ ตอนนี้ กัญชา กัญชง มีกฎหมาย หรือ ข้อบังคับน่าจะ ครอบคลุมหมดแล้วนะครับ 

1. ใบอนุญาตนำเข้าเมล็ด
2. ใบอนุญาตปลูก/ จดแจ้งปลูก
3. ใบอนุญาตแปรรูป/สกัด
4. ใบอนุญาตจำหน่าย กฎข้อห้ามจำหน่าย หรือ สถานที่สูบ ห้ามขายออนไลน์ ห้ามโฆษณา ก็มีคนทำผิด แล้วบอกว่า มันคือยา ถ้ามันคือยา ยาห้ามขายออนไลน์นะครับ เพราะ คำว่า ยาเหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกันในแต่ละคน ก็ต้องเคารพกฎหมายด้วย
5. ใบอนุญาตส่งออก 
6. ใบอนุญาตผลิตหรือต้องขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ก็ว่ากันไป ประเภทผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะขึ้นเป็นยาสมุนไพรตำรับ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารเสริม เครื่องสำอาง อาหาร ก็มีกฎหมายกำกับไว้แล้ว


  
ที่บอกว่า กัญชา ไม่มีกฎหมายอะไรมาควบคุมเลยนั้น ไม่จริง HealthServ
 

เหตุของปัญหา

 
ที่เป็นปัญหา ส่วนใหญ่ เกิดจาก การบังคับใช้ เช่น กฎหมายห้ามสูบในที่สาธารณะก็มี แต่ก็มีคนไปสูบ กฎหมายห้ามจำหน่ายโดยไม่มีใบอนุญาต ก็ไปจำหน่าย หรือ ขอไว้อีกสถานที่ ก็ไปจำหน่ายอีกสถานที่เพิ่ม 
บุหรี่ ยังสูบในที่สาธารณะที่ต้องห้ามไม่ได้เลย กัญชาก็เช่นกัน ไม่ได้มีทุกคนที่ชอบ สายเขียวอาจว่าหอม แต่คนไม่คุ้นเคย มันเหม็น มันน่ารำคาญ ก็ต้องเข้าใจ

 
ที่เป็นปัญหาอยู่นี่ คือ อยากสูบกันแบบเสรี หมายถึง สูบที่ไหนก็ได้ ซึ่งมันไม่ได้ เพราะคนที่ไม่ชอบ มันเหม็น มันเมาได้ ขนาดบุหรี่ ยังสูบตามอำเภอใจไม่ได้เลย 

 
ส่วนที่ปลูกเอง พอใช้ดูแลสุขภาพ ทำยาเบื้องต้น คนเหล่านี้ไม่ได้มีปัญหากับกฎหมายหรอก เพราะมันทำได้ และกฎหมายก็ไม่ได้ไปยุ่งด้วย

 
และอีกปัญหาที่สร้างกันอยู่นี่ ส่วนหนึ่งก็เกิดจากสายเขียวบางส่วนนี่ละ ที่ต้องการให้กลับไปผิดกฎหมาย เพราะราคาขายใต้ดิน มันเยอะกว่า เพราะคนไม่สามารถมีไว้พึ่งพาตนเองได้ 

 
ส่วนลักลอบนำเข้า ทำให้คนในธุรกิจเสี่ยงขาดทุน ก็กฎหมายห้ามนำเข้า ก็ผิดกฎหมาย ก็ต้องเป็นหน้าที่ต้องไปบังคับใช้กฎหมายให้จริงจัง


 
ดังนั้น จะเห็นว่า ที่บอกว่า กัญชา ไม่มีกฎหมายอะไรมาควบคุมเลย จึงไม่จริง ที่จริงๆ คือ พวกที่ไม่ทำตามกฎหมาย ก็ไม่มีใครไปจับ ทำให้คนที่ต้องใช้กัญชาดูแลการเจ็บป่วยมาเดือนร้อนกับคนพวกนี้ไปด้วย
แล้วก็ลากไปประเด็นการเมืองอีก ว่า กัญชาทำให้เยาวชนติดยาแบบยาเสพติด ซึ่งข้อมูลสากลเขาก็มีให้แหกตาศึกษาว่า มันติดยากกว่าเหล้า อีก 
 
 
 
ปล. ถ้ายังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ อย่าพึ่งบอกตัวเองว่า รู้จักกัญชาดีพอ หรือ บอกว่า กัญชาคือยาเสพติด มันจะอายตัวเอง ถ้าวันหนึ่งยื่นส่องกระจก แล้วพบว่ากัญชาทำให้คนที่คุณรักหายจากอาการเจ็บป่วยที่แม้แต่ยาสมัยใหม่ก็ช่วยไม่ได้


11 พฤษภาคม 2566

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง