News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
15 คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ของไทย HealthServ.net
15 คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ของไทย HealthServ.net

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง อยู่ภายใต้สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันมีเปิดให้บริการแล้ว 15 แห่งใน 13 จังหวัด กระจายในกรุงเทพ (2 แห่ง) นนทบุรี ภาคเหนือ (2 แห่ง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3 แห่ง) และภาคใต้ (6 แห่ง) โดยบริการหลัก เกี่ยวเนื่องกับ การเดินทางสุขภาพสำหรับผู้เดินทาง ทั้งท่องเที่ยวหรือไปภารกิจการทำงาน อาทิเช่น การฉีดวัคซีน ใบรับรองการฉีดวัคซีน ให้คำปรึกษาการป้องกันไข้มาลาเรีย การใช้ยาป้องกัน การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง/ไปทำงานต่างประเทศและออกใบรับรองแพทย์ ข้อมูลเกี่ยวกับระบาดวิทยาของโรคต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ และโรคอุบัติใหม่ต่างๆ เป็นต้น

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวของไทย 


15 แห่ง จำแนกตามภาค ดังนี้


กรุงเทพ 

 
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์- วันศุกร์
(เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.00 - 15.00 น.
 
ที่อยู่ : เลขที่ 24/56 หมู่ 3 ถนนพหลโยธินแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-5210943 ถึง 5
 
วันและเวลาทำการ :
 
ในเวลาราชการ : วันจันทร์- วันศุกร์
เวลา 08.00 - 16.00 น. (ปิดรับบัตรใหม่ เวลา 15.00 น.)

นอกเวลาราชการ : วันจันทร์อังคาร พฤหัสบดี
เวลา16.00 -19.00 น. และวันเสาร์เวลา09.00 -12.00 น.

ที่อยู่ : เลขที่ 420/6 ถนนราชวิถีเขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
หมายเลขโทรศัพท์ :
02-3069100 ต่อ 3034, 
02-3069145 (ในเวลาราชการ)
02-3069199 (วันจันทร์ อังคาร พฤหัส เวลา 16.00-19.00 และเสาร์ 9.00-12.00 น.)ปริมณฑล
 

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์- วันศุกร์
(เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.00 - 15.00 น.
ที่อยู่ : เลขที่ 38 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-5903430


 
 
ภาคเหนือ
 
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์- วันศุกร์
(เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 -15.00 น.
ที่อยู่ : ศูนย์วัณโรคเขต 1 ถนนศรีดอนไชยตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-276364
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์- วันเสาร์
เวลา 08.00 - 16.00 น.
ที่อยู่ : เลขที่ 354 หมู่ 10 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-791206

 
 
ภาคใต้

 
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์- วันศุกร์
(เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น.
ที่อยู่ : เลขที่ 76 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-257272   095-0727557

 
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์- วันศุกร์
(เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น.
ที่อยู่ : เลขที่ 46 ถนนไทรงาม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์: 080-9129195
 
เวลาและเวลาทำการ : วันจันทร์- วันศุกร์
(เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น.
ที่อยู่ : เลขที่ 106 ถนนรัตนกิจ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
หมายเลขโทรศัพท์ : 073-234078 ต่อ 116

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์- วันศุกร์
(เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น.
ที่อยู่ : เลขที่ 263 หมู่ 7 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
หมายเลขโทรศัพท์ : 073-659441 ต่อ 112

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์- วันศุกร์
(เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น.
ที่อยู่ : ตำบลเกาะตะรุเตา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-750140
เวลาทำการ : วันจันทร์- วันศุกร์
(เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 15.30 น.
ที่อยู่ : เลขที่ 60 หมู่ 1 ตำบาลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี84140
หมายเลขโทรศัพท์ : 077-913200 ต่อ 2029, 4610
 
ภาคตะวันออก

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์- วันศุกร์
(เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.00 - 16.30 น.
ที่อยู่ : เลขที่ 75/1 หมู่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
หมายเลขโทรศัพท์ : 038-199346
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์- วันศุกร์
(เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น.
ที่อยู่ : เลขที่ 1158 หมู่ 3 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-411504


 
อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์- วันศุกร์
(เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น.
ที่อยู่ : เลขที่ 270 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-511422 ต่อ 1084


 
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์- วันศุกร์
(เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น.
ที่อยู่ : เลขที่ 24 พิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-615036

 
ข้อมูล ณ 5 สิงหาคม 2565 กรมควบคุมโรค
 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง