ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลนครพนม

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลนครพนม Thumb HealthServ.net
คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลนครพนม ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลนครพนม (อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ 042-511422 ต่อ 1084

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลนครพนม HealthServ
คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว  โรงพยาบาลนครพนม
(อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
เวลาทำการ : วันจันทร์- วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
ที่อยู่ : เลขที่270 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
[แผนที่]
 
โทรศัพท์ 042-511422 ต่อ1084
คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลนครพนม HealthServ

เปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวโรงพยาบาลนครพนม

 
        วันที่ 24 พ.ค. 2559 เวลา 10.00น.  ที่อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์อำนวย  กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางมาเปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ตามนโยบายกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป้าหมายการจัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานตามแนวทางกรมควบคุมโรคปี 2559 ในจังหวัดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ สงขลา หนองคาย มุกดาหาร เชียงรายและนครพนม เพื่อ รองรับและให้บริการชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 
        นายแพทย์ยุทธชัย  ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เปิดเผยว่า คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวโรงพยาบาลนครพนมนั้น ให้บริการให้คำปรึกษาก่อนและหลังเดินทาง การให้วัคซีนและใบรับรองการฉัดวัคซีน การให้คำปรึกษาการป้องกันโรคไข้มาลาเรียและตรวจเลือดหาเชื้อมาลาเรีย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบาดวิทยาของโรคต่างๆในแต่ละพื้นที่และโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ การตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศและออกใบรับรองแพทย์  การให้คำแนะนำก่อนไปทำงานหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นหมู่คณะ การตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเขตร้อน และโรคหลังการเดินทาง  การตรวจภูมิคุ้มกันวัณโรคทางผิวหนัง (Tuberculin skin test)
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด