Home : แพทย์แผนจีน

การแมะ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์
รอบเช้า 09.00 น. - 11.30 น.
รอบบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.
ติดต่อ
02-2330955-6 ต่อ 216
02-2372190-4 ต่อ 216
6 June 2019

ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ปกส T: 02 233 0955
Date: 15/02/2564 View: 379
 การแมะ คืออะไร
การแมะ  หรือ การจับชีพจรของแพทย์แผนจีน เป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยของ แพทย์จีนโบราณที่สำคัญที่สุดวิธีหนึ่ง คือการใช้นิ้วมือทั้งสาม (นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง) แตะลงบนชีพจรตรงบริเวณเส้นเลือดแดงใกล้ข้อมือฝั่งนิ้วโป้ง โดยนิ้วกลางจะวางตรงบริเวณที่กระดูกข้อมือนูนขึ้นมา นิ้วชี้วางถัดจากนิ้วกลางไปทางปลายนิ้วผู้ป่วย นิ้วนางวางถัดจากนิ้วกลางไปทางต้นแขน สามนิ้ววางเรียงกัน การแมะ เป็นเพียง 1 ใน 4 ของวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์แผนจีน ซึ่งก็คือ
 
การดม
การฟัง
การถาม
การแมะ
แพทย์จีนจะใช้ 4 วิธีนี้ควบคู่กันไปในการตรวจวินิจฉัย เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุด
 
 
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ปกส

606 ถนน เยาวราช แขวง สัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com