× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตรวจสุขภาพและการออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ตรวจสุขภาพและการออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล HealthServ.net
ตรวจสุขภาพและการออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล HealthServ.net

นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
โทร.02-109-9111 ต่อ 10300, 10301, 10302
call center : 1745

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  ได้รับการอนุมัติจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ เพื่อแสดงความพร้อมด้านสุขภาพในการทำงานบนเรือ
 
รายการชุดตรวจสุขภาพคนประจำเรือ
  • ตรวจร่างกายทั่วโดยแพทย์ตรวจสุขภาพคนประจำเรือ
  • ตรวจสุขภาพตา (CTVF , Ishihara Test , Auto Kef-Ketarometer , Auto-Tonometer) และพบจักษุแพทย์
  • ตรวจสุขภาพ หู คอ จมูก และพบแพทย์ ENT
  • Chest X-ray
  • Complete Blood Count
  • Urinalysis
  • ตรวจการได้ยิน
 
โดยมีทีมแพทย์ผู้ให้บริการตรวจ ดังนี้
 
1. นายแพทย์สัมพันธ์ุ  ธนกิจจำรูญ       วันเวลาออกตรวจ  วันจันทร์-ศุกร์        07:00-16:00 น.
2. แพทย์หญิงพัตราภรณ์  ตันไพจิตร     วันเวลาออกตรวจ  วันจันทร์-ศุกร์        08:00-17:00 น.
3. แพทย์หญิงปุญญสิริ  จินดากุล        วันเวลาออกตรวจ  วันอังคาร, พุธ, เสาร์  07:00-18:00 น.
 
 
 
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

362 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150


ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง