ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ทิศทางนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์

ทิศทางนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ Thumb HealthServ.net
ทิศทางนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ThumbMobile HealthServ.net

เทปบันทึกภาพการอภิปรายออนไลน์ (Cisco Webex Meetings) ในหัวข้อ ทิศทางนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์

 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ดร.เภสัชกรอนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกันดำเนินการอภิปรายในหัวข้อ “ทิศทางนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์” พร้อมแนะนำทิศทางการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ พยายามทำ Model ร่วมกับหลายส่วนราชการ เช่น ทางด้านการเกษตร ประสบการณ์ความรู้การปลูกกัญชา กลุ่มวิชาการที่มีความรู้เพื่อนำไปใช้ให้มีความปลอดภัย
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด