ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ เครื่องมือสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

ระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ เครื่องมือสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 Thumb HealthServ.net
ระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ เครื่องมือสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ThumbMobile HealthServ.net

True Negative Pressure คือห้องที่ติดตั้งระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์

ระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ เครื่องมือสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 HealthServ
ระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ คืออะไร?
มีความจำเป็นอย่างไร?
ทำไมถึงมีบทบาทสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19?
 
คำตอบคือ…ห้องที่ติดตั้งระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์นี้ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเปรียบเสมือนด่านหน้า เมื่อคุณหมอคุณพยาบาลปลอดภัย ผู้ป่วยก็จะปลอดภัย
  • ระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ จะนำ “อากาศสะอาด” หรือที่เรียกว่า “Fresh Air 100 %” เติมเข้าสู่ห้องผู้ป่วยตลอดเวลา อากาศในห้องผู้ป่วยที่มีเชื้อโรคจะถูกดูดออกจากห้องอย่างรวดเร็ว และไม่นำอากาศเดิมภายในห้องกลับมาใช้ซ้ำ
  • เครื่องระบายอากาศสมบูรณ์แบบนี้มีคุณสมบัติพิเศษ คือ แผ่นฟิลเตอร์สามารถกรองอากาศได้ละเอียดที่ 0.1 ไมครอน ขณะที่เชื้อไวรัสโควิดมีขนาดเฉลี่ย 0.125 ไมครอน อีกทั้งยังสามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์เพื่อป้องกันเชื้อราและเชื้อโรคอื่นๆ ไม่ให้เจริญเติบโตในห้องผู้ป่วย และลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียภายในห้องผู้ป่วยได้ 98.3%
ระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์นี้คิดค้นโดยคนไทย ได้มาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO มีความปลอดภัยมาตรฐานศูนย์การควบคุมเชื้อโรค CDC USA และผ่านการทดสอบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19ฯ จัดสร้าง “ระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ ( True Negative Pressure )”  แก่ 9 โรงพยาบาล ในทุกภูมิภาคของประเทศ ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิดครั้งแรก ประกอบด้วย
  • ภาคเหนือ-โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
  • ภาคตะวันออก-โรงพยาบาลชลบุรี
  • ภาคกลาง-โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี / โรงพยาบาลชลประทาน กรุงเทพฯ  / โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา
  • ภาคใต้-โรงพยาบาลยะลา และโรงพยาบาลท่าแพ จังหวัดสตูล
ปัจจุบันมีหลายโรงพยาบาลมีความต้องการติดตั้งระบบนี้ เพราะไม่เพียงแต่การรักษาผู้ป่วยโควิดเท่านั้น แต่ยังนำมาปรับใช้กับคนไข้โรคมะเร็ง คนไข้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง คนไข้ติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆ เช่น วัณโรค ได้อีกด้วย

เรื่องและภาพ เพจมูลนิธิชัยพัฒนา 
ระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ เครื่องมือสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 HealthServ
ระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ เครื่องมือสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 HealthServ

เชิญชวนร่วมบริจาคกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด – 19

กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 จากนั้นได้พระราชทานงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนพัฒนาโรงพยาบาลให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยอื่นรวมทั้งสิ้น 122 โรงพยาบาลใน 56 จังหวัด

วันนี้เกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้นอีกครั้ง ทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้โรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์.... #มูลนิธิชัยพัฒนา ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสู้ภัยโควิด-19 ไปพร้อมกับประชาชนคนไทยทุกคน และเราจะฟันฝ่าวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกัน

“กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3
โทร 02-447-8585 ถึง 8 ต่อ 103 /109
มือถือ 064-239-1868 / 064-112-9674

หมายเหตุ - เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยนำหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนส่งมาที่
Line ID - @chaipat19
Email - givedonate@gmail.com
ไปรษณีย์ - สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
ระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ เครื่องมือสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด