ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แบบประเมินโรคซึมเศร้าออนไลน์ (กรมสุขภาพจิต)

แบบประเมินโรคซึมเศร้าออนไลน์ (กรมสุขภาพจิต) Thumb HealthServ.net
แบบประเมินโรคซึมเศร้าออนไลน์ (กรมสุขภาพจิต) ThumbMobile HealthServ.net

สงสัยหรือกังวลมั๊ย ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือป่าว "ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน" ลองทำแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q) ที่กรมสุขภาพจิตได้ทำไว้ให้ทดสอบ

แบบประเมินโรคซึมเศร้าออนไลน์ (กรมสุขภาพจิต) HealthServ
โรคซึมเศร้า สามารถรักษาให้หายได้  ปรึกษาได้ ฟรี ที่ สายด่วนสุขภาพจิต 1323

/////////

แบบประเมินตนเองโดยกรมสุขภาพจิต

สงสัยหรือกังวลมั๊ย ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือป่าว
"ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน" 

ลองทำแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q) ที่กรมสุขภาพจิตได้ทำไว้ให้ทดสอบ คลิกที่นี่

นอกจากนี้ยังมีแบบสอบถามอื่นๆ ให้ลองทำ
  • Click  แบบประเมินความเครียด (ST5) 
  • Click  แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q)
  • Click  แบบประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 8 คำถาม (8Q)

ประเมินสุขภาพจิต Online โดย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ข้อมูลเป็นประโยชน์อื่นๆ 
แบบประเมินโรคซึมเศร้าออนไลน์ (กรมสุขภาพจิต) HealthServ

แบบประเมินตนเองโดย โรงพยาบาลมนารมย์

โรงพยาบาลมนารมย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช ให้บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในด้านการส่งเสริม ป้องกัน การรักษา และฟื้นฟูสุขภาพจิต ปัญหาจิตเวชและระบบประสาทให้แก่ผู้ป่วย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวช ประสาทวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องจากหลายสถาบันการแพทย์ในประเทศไทย

เชิญทดลองทำแบบประเมินนะคะ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด