ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างกฎกระทรวง กิจการสถานออกกำลังกาย (ฟิตเนส)

สัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างกฎกระทรวง กิจการสถานออกกำลังกาย (ฟิตเนส) HealthServ.net

18 พฤษภาคม 2565 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างกฎกระทรวง กิจการสถานออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

สัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างกฎกระทรวง กิจการสถานออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ThumbMobile HealthServ.net
สัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างกฎกระทรวง กิจการสถานออกกำลังกาย (ฟิตเนส) HealthServ
      
 
          มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยผู้ประกอบการ ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความเห็นสาธารณะต่อร่างกฎกระทรวงของกิจการสถานออกกำลังกาย(ฟิตเนส) เพื่อนำความเห็นไปพิจารณาในการปรับปรุงร่างกฎหมาย และขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายดังกล่าวต่อไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างมาตรฐานสถานประกอบการ จะเป็นการสร้างโอกาสที่ดีแก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นการส่งเสริมธุรกิจด้านบริการสุขภาพให้มีความยั่งยืน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต และถือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัย โดยการสัมมนาดังกล่าว
 
          ได้รับเกียรติจากทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการสัมมนา การจัดงานในครั้งนี้มีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วย Antigen Test Kit (ATK) และในระหว่างการสัมมนามีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
 
6505199DC530A4-D54D-9893-3FE5-D2532E1ED34E
         ทั้งนี้ สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตามช่องทางในสื่อประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้ ได้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
สัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างกฎกระทรวง กิจการสถานออกกำลังกาย (ฟิตเนส) HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด