ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เคล็ดไม่ลับ 10 ข้อ สร้างเสน่ห์ประทับใจด้านการบริการท่องเที่ยว

เคล็ดไม่ลับ 10 ข้อ สร้างเสน่ห์ประทับใจด้านการบริการท่องเที่ยว HealthServ.net
เคล็ดไม่ลับ 10 ข้อ สร้างเสน่ห์ประทับใจด้านการบริการท่องเที่ยว ThumbMobile HealthServ.net

รูปแบบการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่การท่องเที่ยวที่ผู้คนออกแบบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้น การท่องเที่ยวในแต่ละจุดหมายปลายทางจะเป็นไปในลักษณะของการอยู่พำนักในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างยาวนานมากขึ้น การท่องเที่ยวแบบเดินทางครั้งเดียวแต่ไปได้หลายๆ ประเทศจะลดความนิยมลง ผู้คนจะจับจ่ายใช้สอยทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอิเลกทรอนิกส์มากขึ้น


ผู้ประกอบการและเครือข่ายธุรกิจทางการท่องเที่ยวจึงต้องปรับตัวและไม่หยุดนิ่ง แต่จะต้องมีพัฒนาการตนเองและพัฒนาการบริการอยู่เสมอ นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้ทันกับความต้องการ เทรนด์ ความรู้ของผู้ท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้สุญเสียโอกาสสำคัญในการบริการและสร้างความประทับใจ
 

เคล็ดไม่ลับ 10 ข้อ สร้างเสน่ห์ประทับใจของการบริการ

 
1) จัดการบริการที่ดีที่น่าประทับใจ ไม่มุ่งแต่ค้ากำไรจนด้อยคุณภาพมาตรฐาน
2) ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด
3) ค่าบริการสมเหตุผล (reasonable price) มีมาตรฐานราคาเดียวกันในทุกตัวแทนจำหน่าย
4) จำหน่ายบริการภายใต้หลักจรรยาบรรณของการประกอบกิจการ (Code of Conducts)
5) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ
6) ให้ความสำคัญในมิติวัฒนธรรม ความเชื่อ และการสื่อสารในภาษาของผู้รับบริการ
7) เพิ่มเวลาส่วนตัวในการเข้ารับบริการ และลดการเชิญชวนเพื่อซื้อสินค้าเพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้รับบริการ
8) จัดบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการได้ผ่อนคลายหรือใช้เวลาในสถานประกอบการได้อย่างสงบและตามสมควร
9) จัดบริการเติมเต็มความต้องการและความประทับใจของผู้รับบริการอย่างเหมาะสม เช่น อาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่สำหรับการทำงาน เป็นต้น
10) เพิ่มเติมความมีชีวิตชีวาและรูปแบบบริการใหม่ๆ ให้ผู้รับบริการได้เลือกสรรและรับบริการอย่างประทับใจ อยากที่จะกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและมีความสุข และไม่ใช่เป็นเพียงการให้บริการเฉพาะบุคคล แต่หมายรวมถึงการดูแลที่ครอบคลุมถึงครอบครัวหรือสมาชิกที่ติดตามมารับบริการด้วย
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด