ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า เดือนมิถุนายน 2566

เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า เดือนมิถุนายน 2566 HealthServ.net
เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า เดือนมิถุนายน 2566 ThumbMobile HealthServ.net

เทศบาลนครแหลมฉบัง ห่วงใยพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล จากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งมีสุนัขและแมวเป็นสัตว์เลี้ยงนำโรค เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน 23 ชุมชน

 
 
โดยท่านที่นำสัตว์เลี้ยงของท่านมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
✅เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนรับบริการในวันและเวลาตามตารางแผนปฏิบัติงานฯ
✅เฉพาะสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในเขตและระบุสถานที่เลี้ยงได้ (สามารถแจ้งสถานที่เลี้ยงสัตว์ของท่าน)
 
ตามตารางออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ ดังนี้

12 มิถุนายน 2566 ชุมชนบ้านแหลมฉบัง  ฉีด ณ บริเวณวัดแหลมฉบัง เวลา 16.30-19.00 น.
 
13 มิถุนายน 2566 ชุมชนบ้านนาใหม่  ฉีด ณ บริเวณการเคหะแหลมฉบัง เวลา 16.30-19.00 น.
 
14 มิถุนายน 2566 ชุมชนบ้านนาเก่า  ฉีด ณ บริเวณวัดบ้านนาเก่า เวลา 16.30-19.00 น.
 
15 มิถุนายน 2566 ชุมชนวัดมโนรม  ฉีด ณ บริเวณที่ทำการชุมชนวัดมโนรม เวลา 16.30-19.00 น.
 
16 มิถุนายน 2566 ชุมชนบ้านห้วยเล็ก  ฉีด ณ บริเวณวัดเนินมโนรม เวลา 16.30-19.00 น.
เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า เดือนมิถุนายน 2566 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด