ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สรุปผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าปี 2566 จำนวน 6 ราย

สรุปผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าปี 2566 จำนวน 6 ราย HealthServ.net
สรุปผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าปี 2566 จำนวน 6 ราย ThumbMobile HealthServ.net

ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ทุกปี จากยอดผู้เสียชีวิตปีล่าสุด 2566 จำนวน 6 คน ใน 4 จังหวัด ที่น่าตกตะลึงคือทั้ง 4 จังหวัดเป็นจังหวัดใหญ่ มีความเจริญสูง เศรษฐกิจและการพัฒนามีมาก แต่กลับพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้น

สรุปผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าปี 2566 มีผู้เสียชีวิต 6 ราย ดังนี้
 
  • ชลบุรี 2 ราย
  • สุรินทร์ 2 ราย
  • ระยอง 1 ราย
  • สงขลา 1 ราย
โดยเป็นการติดเชื้อจากทั้งลูกสุนัขที่เลี้ยงไว้ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น

“โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตาย ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน”


ติดตามข้อมูลสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ได้ผ่านทางระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net  www.thairabies.net/


สรุปผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าปี 2566 จำนวน 6 ราย HealthServ

คู่มือประชาชนเลี้ยงสุนัข กรมควบคุมโรค

คู่มือประชาชนเลี้ยงสุนัข  จัดทำโดยงานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน กลุ่มพัฒนาวิชาการโรคติดต่อ กองโรคติดต่อท่ัวไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร 0 2590 3177-8 

      อ่าน/ดาว์นโหลดได้ตามลิงค์

     คู่มือประชาชนคนเลี้ยงสุนัข จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการ เลี้ยงสุนัขอย่างถูกต้องตามหลักสังคม และวิธีการลดหรือ หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกสุนัขกัด เพื่อให้คนและสุนัขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า โดยทุกภาคส่วน ร่วมมือกันป้องกัน และ กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ซึ่งตรงกับเป้าหมายขององค์การ อนามัยโลก และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศที่จะกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปภายในปี 2563 และกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็น "วันป้องกัน โรคพิษสุนัขข้าโลก (World Rabies Day)" ถึงเวลาแล้ว ที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ ใส่ใจ และให้ความร่วมมือกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปโดยเร็ว


        คู่มือประชาชนคนเลี้ยงสุนัข ได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรคแล้ว ณ วันที่ 23 กันยายน 2563  Rattana Theerawat, Wimwiga Sakchainanon, Onpirun Yurachai, Ratanaporn Tangwangvivat, Jesadakorn Sripaoson. Dog owner hand- book. 2nd ed. Nonthaburi):Department of Disease Control; 2020
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด