ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ลิงค์ ค้นหา-เช็คระบบจับคู่ ผู้ป่วยโควิดที่เข้าระบบรักษาที่บ้าน HI ของสปสช.

ลิงค์ ค้นหา-เช็คระบบจับคู่ ผู้ป่วยโควิดที่เข้าระบบรักษาที่บ้าน HI ของสปสช. Thumb HealthServ.net
ลิงค์ ค้นหา-เช็คระบบจับคู่ ผู้ป่วยโควิดที่เข้าระบบรักษาที่บ้าน HI ของสปสช. ThumbMobile HealthServ.net

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. ที่ลงทะเบียนเข้าระบบรักษาที่บ้าน Home Isolation กับ สปสช.แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับหลังจากครบ 6 ชั่วโมง คลิกตรวจสอบการจับคู่ของท่านได้ที่ลิงค์สปสช.ที่ระบุนี้


ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. ที่ลงทะเบียนเข้าระบบรักษาที่บ้าน Home Isolation กับ สปสช.แล้ว 
แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับหลังจากครบ 6 ชั่วโมง 
 
ตรวจสอบการจับคู่กับสถานพยาบาลที่ดูแลท่านได้ที่ โครงการ Portal HI

crmsup.nhso.go.th/#TicketHiSearch

 
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของสถานพยาบาล และ โทร.ตรวจสอบโดยตรงได้ที่สถานพยาบาล 
- ส่วนค้นหาข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนเข้าระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation)
- ระบบจะจับคู่หน่วยบริการเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ภายใน 6 ชม. หลังบันทึกข้อมูลครบถ้วน

***หลังจากลงทะเบียนกับ สปสช. ผ่านสายด่วน 1330 หรือเว็บไซต์ สปสช. หรือไลน์ @nhso แล้ว 

• ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งในพื้นที่ กทม.และต่างจังหวัด จะถูกจับคู่กับสถานพยาบาลเพื่อดูแลรักษาที่บ้านตามระบบ Home Isolation

• หลังจากนั้นสถานพยาบาลจะรีบติดต่อผู้ป่วยกลับเพื่อดูแลรักษาตามระบบ Telehealth ต่อไป  
 
 
ลิงค์ ค้นหา-เช็คระบบจับคู่ ผู้ป่วยโควิดที่เข้าระบบรักษาที่บ้าน HI ของสปสช. HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด