ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ไทม์ไลน์ปฏิบัติการค้นหาสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ที่สูญหาย

ไทม์ไลน์ปฏิบัติการค้นหาสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ที่สูญหาย Thumb HealthServ.net
ไทม์ไลน์ปฏิบัติการค้นหาสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ที่สูญหาย ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้จัดทำรายงานสถานการณ์และการตรวจสอบกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และรายงานลำดับเหตุการณ์การค้นหาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ประกอบธุรกิจประเภท ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ โดยให้บริการด้านการจ่ายไฟฟ้า ติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 (Cesium –137, Cs -137) จำนวน 14 ชิ้น มีตะกั่วปกป้องอยู่ชั้นในและห่อหุ้มด้วยท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ความยาว 8 นิ้ว น้ำหนัก 25 กิโลกรัม ใช้เป็นเครื่องมือวัดระดับของขี้เถ้าในไซโลของโรงไฟฟ้า ติดตั้งใช้งานเมื่อปี2538 โดยมีลักษณะการติดตั้งตามรูปภาพที่ 1
 
รูปภาพ 1ก. ถ่ายเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 รูปภาพ 1ข. ถ่ายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564
 
 
ไทม์ไลน์ปฏิบัติการค้นหาสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ที่สูญหาย HealthServ
จากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น พบว่า วัสดุกัมมันตรังสีสูญหายประมาณวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการสอบถามพนักงานขับรถที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้ความว่า ได้ยินเสียงดังมากเหมือนว่ามีโลหะตกลงพื้น และไม่คิดว่าเป็นวัตถุอันตราย ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ติดตั้งอยู่บนถังไซโลเก็บขี้เถ้า โดยมีความสูงจากพื้นดินประมาณ 16-17 เมตร และคาดการณ์ว่าวัสดุกัมมันตรังสีจะตกอยู่ในพื้นที่ 200 ตารางเมตรจากจุดที่มีการติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสี โดยวัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าวมีป้ายติดรายละเอียดแสดงข้อมูลของวัสดุกัมมันตรังสี และมีสัญลักษณ์ทางรังสีขนาดเล็กติดอยู่ โดยวัสดุกัมมันตรังสีผ่านการใช้งานมาแล้วประมาณ 28 ปี

2. ลำดับเหตุการณ์

 
2.1 วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 18.30 น. ปส. โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีได้รับแจ้งเหตุกรณีวัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย จากสถานประกอบการทางรังสีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
2.2 วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ปส. ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยละเอียดด้วยเครื่องมือวัดทางรังสีในพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับสถานประกอบการ แต่ไม่พบวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ที่ได้รับแจ้งว่าสูญหายไป และ เวลา 23.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าวัสดุกัมมันตรังสีได้สูญหายจากบริษัทดังกล่าว ดังแสดงตามรูปภาพที่ 2
 
 
ไทม์ไลน์ปฏิบัติการค้นหาสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ที่สูญหาย HealthServ
 
2.3 วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ปส. ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดทางรังสีเข้าตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินภายในโรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ร่วมปฏิบัติงานจำนวน 50 คน โดยตรวจสอบอย่างระเอียดทุกพื้นที่ภายในสถานประกอบการ ผลการตรวจสอบยังไม่พบวัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าวภายในสถานประกอบการดังรูปภาพที่ 3 และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีจัดประชุมหารือ พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการตรวจพิสูจน์และค้นหาวัสดุกัมมันตรังสีที่สูญหาย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธาน 
 
 
2.4 วันที่ 14 มีนาคม 2566 ปส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีมหาโพธิ ได้ร่วมกันปฏิบัติการค้นหาวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย โดยการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการกิจการรับซื้อเศษโลหะและโรงหลอมเหล็กขนาดใหญ่จำนวน 15 แห่ง ภายในอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดทางรังสีในการสำรวจวัสดุกัมมันตรังสีที่สูญหาย และการสอบถามข้อมูลจากสถานประกอบการดังกล่าว ผลการตรวจสอบยังไม่พบวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในพื้นที่ดังรูปภาพที่ 4
 
 
2.5 วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และตัวแทนบริษัทฯ ได้จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเรื่องวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 (Cesium – 137, Cs -137 ) สูญหายดังรูปภาพที่ 5
 
 
2.6 วันที่ 15 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ ปส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีมหาโพธิ ได้ร่วมกันปฏิบัติการค้นหาวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย โดยการเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการรับซื้อเศษโลหะจังหวัดฉะเชิงเทราดังรูปภาพที่ 6
 
 
2.7 วันที่ 16 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ ปส.ดำเนินการตรวจสอบความเปรอะเปื้อนทางรังสีในพื้นที่และของบุคลากรของโรงงาน
 


 
 
3. การเฝ้าระวังด้านสุขภาพของประชาชน
 
3.1 วัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ที่สูญหาย เป็นวัสดุกัมมันตรังสีที่มีเครื่องกำบังรังสีที่เป็นตะกั่วปกป้องอยู่ชั้นในและห่อหุ้มด้วยเหล็กโดยวัสดุกัมมันตรังสีจะอยู่ในชั้นในสุด หากวัสดุกัมมันตรังสียังอยู่ในสภาพเดิมจะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
 
3.2 กรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ที่สูญหาย มีการถอดประกอบหรือชำแหละเครื่องกำบังที่ห่อหุ้มจนทำให้วัสดุกัมมันตรังสีมีลักษณะเปลือยเปล่า จะมีรัศมีการแผ่รังสีออกจากวัสดุกัมมันตรังสีประมาณไม่เกิน 1-2 เมตร
 
3.3 หากมีการสัมผัสวัสดุกัมมันตรังสีโดยตรง จะทำให้ผู้สัมผัสเกิดผื่นแดง หรือเป็นแผลไหม้บริเวณที่สัมผัสวัสดุกัมมันตรังสี
 
3.4 จากการประเมินสถานการณ์ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ที่สูญหายได้หลุดออกจากเครื่องกำบัง ดังนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม


 


4. การเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย

 
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้หน่วยงานราชการ/บริษัทฯ ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการรับมือกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย ดังนี้
 
4.1 ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการยกระดับภัย จากภัยระดับ 1 เป็นระดับ 2 ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ 2564 – 2570 โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม 137 จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาวัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าว

4.2 ขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วม จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตามแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2564-2570

4.3 ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของพนักงานในโรงงาน ที่อาจได้รับอันตรายจากวัสดุกัมมันตรังสี ดูแลการจ้างงานในกรณีมีการหยุดการทำงาน ตลอดจนสิทธิสวัสดิการของพนักงานในระหว่างที่หยุดการทำงาน ในระหว่างตรวจหาและแก้ไขปัญหาวัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย

4.4 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประสานโรงพยาบาล เตรียมความในการบำบัดรักษาผู้ป่วย ที่อาจได้รับผลกระทบจากวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย
 
4.5 ให้อำเภอศรีมหาโพธิ ตรวจค้นหาวัตถุดังกล่าว ในสถานประกอบการร้านค้าของเก่า และประเภทอื่น ๆในพื้นที่
 
4.6 ให้มีการประสานกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อให้ข้อมูลการเฝ้าระวัง การปฏิบัติตัวหากมีการพบวัสดุกัมมันตรังสีแก่สถานประกอบการ ผู้ประกอบกิจการค้าเศษโลหะ ของเก่า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


 
ทั้งนี้ หากท่านใดพบเห็นวัตถุดังกล่าว โปรดแจ้งกลับมาที่คุณอารีย์ จักษ์ตรีมงคล หมายเลขโทรศัพท์ 085-8350190 (ตลอด 24 ชั่วโมง) สำหรับผู้ที่ชี้เบาะแสจนสามารถนำวัสดุกัมมันตรังสีที่สูญหายกลับมาได้ จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท

 
 
ไทม์ไลน์ปฏิบัติการค้นหาสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ที่สูญหาย HealthServ
ไทม์ไลน์ปฏิบัติการค้นหาสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ที่สูญหาย HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด