ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายชื่อและสถานที่สอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต สาขาฉุกเฉินการแพทย์ปี 2566

รายชื่อและสถานที่สอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต สาขาฉุกเฉินการแพทย์ปี 2566 HealthServ.net

กรมสนับสนุบริการสุขภาพ (สบส.) ประกาศกำหนดวันสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566 (ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566) กำหนดวันสอบวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ในสถานที่สอบ 5 แห่งทั่วประเทศไทย

รายชื่อและสถานที่สอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต สาขาฉุกเฉินการแพทย์ปี 2566 ThumbMobile HealthServ.net
 

สถานที่สอบ

 
กำหนดสถานที่สอบ 5 แห่ง ได้แก่ 
 
1. คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามารธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  จำนวนผู้สอบ 87 ราย
2. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ อาคารทิวากรวงศ์ประวัติ จำนวนผู้สอบ 46 ราย
3. มหาวิทยาลัยพะเยา ณ คณะศิลปศาสตร์ จำนวนผู้สอบ 45 ราย
4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ อาคารสำนักวิทยบริการ จำนวนผู้สอบ 35 ราย
5. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารบริหาร 1 ตึก CAT คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี จำนวนผู้สอบ 30 ราย
 
รวมจำนวนผู้สอบ 243 ราย 

 
ประกาศฉบับเต็มพร้อมสถานที่และรายชื่อผู้สอบ
 

ขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการสอบ ได้รับใบอนุญาต เพื่อจะได้นำพาความรู้วิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์มาให้ความช่วยเหลือช่วยชีวิตประชาชนต่อไป


 
อ่านเพิ่มเติม 
 
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด