ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.วัดไร่ขิง MOU มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยฯ ผ่าตัดตาต้อกระจกผู้สูงวัย

รพ.วัดไร่ขิง MOU มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยฯ ผ่าตัดตาต้อกระจกผู้สูงวัย Thumb HealthServ.net
รพ.วัดไร่ขิง MOU มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยฯ ผ่าตัดตาต้อกระจกผู้สูงวัย ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ และมูลนิธิโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจก มอบโลกสดใส มอบคุณภาพชี

 
นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพท์ กล่าวว่าต้อกระจก สาเหตุหลักเกิดจากความเสื่อมตามวัย สามารถรักษาได้โดยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยประชาชนผู้สูงอายุมีปริมาณที่มากขึ้น จากข้อมูลสำรวจทางระบาดวิทยาของภาวะตาบอด สายตาเลือนราง และโรคตาที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขระดับประเทศครั้งที่ 4 ปี 2549 – 2550 พบความชุกของตาบอดเกิดจากต้อกระจกร้อยละ 0.59
 


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบของปัญหาตาบอดจากต้อกระจกในผู้สูงอายุ จึงร่วมกับมูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยท่านรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานมูลนิธิพัฒนาเครื่องมืแพทย์ไทยฯ ลงนามความร่วมมือจัดโครงการ “ผ่าตัดตาต้อกระจกมอบโลกสดใส มอบคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย” ขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 เพื่อให้ผู้สูงวัยเข้าถึงบริการ ลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัด ลดภาวะตาบอดจากต้อกระจก สร้างคุณภาพการมองเห็นที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ตามนโยบายมูลนิธิโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)  ที่จัดตั้งเพื่อส่งเสริมการดำเนินการงานของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ ด้านการศึกษาและวิจัยค้นคว้าพัฒนาเพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยการรักษาและป้องกันโรคของประชาชนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งยังร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อการสาธารณประโยชน์
รพ.วัดไร่ขิง MOU มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยฯ ผ่าตัดตาต้อกระจกผู้สูงวัย HealthServ
รพ.วัดไร่ขิง MOU มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยฯ ผ่าตัดตาต้อกระจกผู้สูงวัย HealthServ
รพ.วัดไร่ขิง MOU มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยฯ ผ่าตัดตาต้อกระจกผู้สูงวัย HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด