Home : ความรู้สุขภาพ

โรงพยาบาลวิภาวดีมีห้องแยกป้องกันการแพร่กระจายเชื่อโรคระบบทางเดินหายใจ

Date: 11/06/2563 View: 872

 โรงพยาบาลวิภาวดีมีห้องแยกป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ พบว่า ปัจจุบันการติดเชื้อ ระบบทางเดินหายใจพบมากขึ้น เนื่องจากการแพร่กระจายเชื้อของโรคระบบทางเดินหายใจ  ติดต่อง่ายมาก คือ การติดต่อจากการสัมผัส(Contact Precautions) การติกต่อจากการไอ จาม (Droplet Precautions) 
การติดต่อทางลมหายใจ (Airborne Precautions) โรงพยาบาลวิภาวดี จึงจัดห้องพักสำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะ คือ แผนกผู้ป่วยใน 15 (Ward 15) ชั้น 15 อาคาร 2 เพื่อการควบคุมและลดการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด 
ภายในห้องพักผู้ป่วย จะแบ่งเป็นติดเชื้อทั่วไป กับติดเชื้อแบบที่ต้องการปลอดเชื้อ ซึ่งห้องที่ต้องการ
แบบปลอดเชื้อนั้น จะแบ่งสัดส่วนภายในห้องด้วยเช่นกัน คือ ส่วนแรกของห้องจะมีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่างๆ อาทิ ถุงมือ หมวก เสื้อคลุม ผ้าปิดจมูก น้ำยาฆ่าเชื้อ และอ่างล้างมือ 
ส่วนที่ผู้ป่วยอยู่ ก็จะเป็นห้องแบบ Negative Pressure หมายถึง อากาศภายในห้องจะถูกดูดออกไปนอกอาคาร โดยไม่หมุนวนภายในอาคาร ซึ่งทำให้แผนกผู้ป่วยใน 15 เป็นแผนกที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้แบบครบวงจร ทั้งพยาบาลที่เรียนมาด้านนี้โดยเฉพาะ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์และห้องเพื่อรองรับ ตามที่นโยบายของโรงพยาบาลวิภาวดีระบุไว้ ถึงความปลอดภัยของคนไข้และญาติ รวมถึงพนักงานของโรงพยาบาล

 

 

ด้วยความปรารถนาดี  จากโรงพยาบาลวิภาวดี

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริก
งานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ (EN)...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com