ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลวิภาวดีมีห้องแยกป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ

ปัจจุบันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจพบมากขึ้น เนื่องจากการแพร่กระจายเชื้อของโรคระบบทางเดินหายใจติดต่อง่ายมาก คือ การติดต่อจากการสัมผัส(Contact Precautions) การติดต่อจากการไอ จาม (Droplet Precautions)การติดต่อทางลมหายใจ (Airborne Precautions) โรงพยาบาลวิภาวดี จึงจัดห้องพักสำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะ คือ แผนกผู้ป่วยใน 15 (Ward 15) ชั้น 15 อาคาร 2 เพื่อการควบคุมและลดการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด 

 
ภายในห้องพักผู้ป่วย จะแบ่งเป็นติดเชื้อทั่วไป กับติดเชื้อแบบที่ต้องการปลอดเชื้อ ซึ่งห้องที่ต้องการ
แบบปลอดเชื้อนั้น จะแบ่งสัดส่วนภายในห้องด้วยเช่นกัน คือ ส่วนแรกของห้องจะมีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่างๆ อาทิ ถุงมือ หมวก เสื้อคลุม ผ้าปิดจมูก น้ำยาฆ่าเชื้อ และอ่างล้างมือ 

 
ส่วนที่ผู้ป่วยอยู่ ก็จะเป็นห้องแบบ Negative Pressure หมายถึง อากาศภายในห้องจะถูกดูดออกไปนอกอาคาร โดยไม่หมุนวนภายในอาคาร ซึ่งทำให้แผนกผู้ป่วยใน 15 เป็นแผนกที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้แบบครบวงจร ทั้งพยาบาลที่เรียนมาด้านนี้โดยเฉพาะ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์และห้องเพื่อรองรับ ตามที่นโยบายของโรงพยาบาลวิภาวดีระบุไว้ ถึงความปลอดภัยของคนไข้และญาติ รวมถึงพนักงานของโรงพยาบาล
 
 
แนะนำบริการ โรงพยาบาลวิภาวดี
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด