ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ราคาห้องพัก โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

ราคาห้องพัก โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ Thumb HealthServ.net
ราคาห้องพัก โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ThumbMobile HealthServ.net

ราคาห้องพัก โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติมโทร.034-219600 ต่อ 1160,1161
 • Extra VIP ค่าห้อง 6,400
  ค่าบริการพยาบาล 600
  ราคา Observe (4 ชม.)  2,270
  ค่าอาหาร 400
  ราคารวม 7,400
 • VIP ค่าห้อง 5,300 
  ค่าบริการพยาบาล 600 
  ราคา Observe (4 ชม.)  1,960
  ค่าอาหาร 400
  ราคารวม 6,300
 • New Super Deluxe ค่าห้อง 2,900 
  ค่าบริการพยาบาล 600 
  ราคา Observe (4 ชม.)  1,340
  ค่าอาหาร 300
  ราคารวม 3,800
 • Super Deluxe ค่าห้อง 2,200 
  ค่าบริการพยาบาล 600 
  ราคา Observe (4 ชม.)  1,030
  ค่าอาหาร 300
  ราคารวม  3,100
 • Deluxe ค่าห้อง2,000 
  ค่าบริการพยาบาล 600 
  ราคา Observe (4 ชม.)  930
  ค่าอาหาร 300
  ราคารวม  2,900
 • ห้อง ICU ค่าห้อง 2,900 
  ค่าบริการพยาบาล 1,000
  ราคา Observe (4 ชม.) 1,240
  ค่าอาหาร -
  ราคารวม 3,900
 • ห้อง CCU ค่าห้อง 2,700
  ค่าบริการพยาบาล  9000 
  ราคา Observe (4 ชม.)  1,240
  ค่าอาหาร  300
  ราคารวม  3,900
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด