Home : ทันตกรรม

ทันตกรรม โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์
เวลา 09.00 -12.00 น.
ติดต่อ
02-2330955-6 ต่อ 335
02-2372190-4 ต่อ 335
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ปกส T: 02 233 0955
Date: 15/02/2564 View: 394
ทันตกรรม โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ  ทันตกรรม ทันตกรรม Healthserv.net
ทันตกรรม
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิให้บริการแผนกทันตกรรมเพื่อดูแลสุขภาพฟันและช่องปากของผู้ป่วย โดยให้บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ดี ผ่านกระบวนการปลอดเชื้อ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดี และมีความปลอดภัย ในราคาที่ประหยัด
 
การให้บริการตรวจรักษา
 
ขูดหินปูน
อุดฟัน
ถอนฟัน
ผ่าฟันคุด
จัดฟัน
ฟอกสีฟัน
รักษารากฟัน
ถ่ายภาพรังสี (x-ray)
ครอบฟัน non precious
เคลือบหลุมร่องฟัน
เคลือบฟลูออไรด์
เคลือบผิวฟินด้วยเซรามิก
รักษาโรคปริทันต์
รักษาฟันเทียมฐานพลาสติก
รักษาฟันเทียมโลหะ
รักษาฟันเทียมทั้งปาก
รักษารากฟันเทียม
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ปกส

606 ถนน เยาวราช แขวง สัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com