มหาสารคาม คานาบิส โมเดล - จากกัญชาระดับครัวเรือน ถึงวิสาหกิจ สู่การปั้น Product Champion

Mar 15, 2021 551
มหาสารคาม คานาบิส โมเดล - จากกัญชาระดับครัวเรือน ถึงวิสาหกิจ สู่การปั้น Product Champion  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img1 size: 774x414 px

สร้างผลิตภัณฑ์เด่นประจำจังหวัด (Product Champion) ของแต่ละจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ อาทิ จ.ขอนแก่น ลูกประคบกัญชา และชาใบหม่อนกัญชา จ.กาฬสินธุ์ ก้อนปรุงรสกัญชา ยาหม่อง น้ำมันเขียวมรกต มาร์กหน้าใส จ.มหาสารคาม ชาอารมณ์ดี ปลาร้าแคนนาบิสส์ จ.ร้อยเอ็ด น้ำปลาร้าแซ่บกัญ คันแทนา

เขตสุขภาพที่ 7 ต่อยอดกัญชา กัญชงทางการแพทย์ สร้างผลิตภัณฑ์เด่นประจำจังหวัด

          เขตสุขภาพที่ 7 ขับเคลื่อนกัญชา กัญชงทางการแพทย์ครบวงจร ตั้งแต่การปลูกร่วมกับวิสาหกิจชุมชน และรพ.สต. การผลิตยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยและยาสารสกัดที่โรงงานผลิตยาสมุนไพรจัมปาศรี รพ.มหาสารคาม สร้างผลิตภัณฑ์เด่นจากกัญชาประจำจังหวัด อาทิ ลูกประคบ ชา ก้อนปรุงรส ยาหม่อง น้ำมันเขียวมรกต มาร์กหน้าใส  ปลาร้าแคนนาบิสส์ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
 
          วันนี้ (13 มีนาคม 2564) ที่จ.มหาสารคาม นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายสมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เปิดโครงการกัญชาทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 และร่วมปลูกกัญชา ณ แปลงปลูกกัญชากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรช่วยชีวิตพิชิตโรค ฯ ร่วมกับ 3 รพ.สต.บ้านหนองแวง ต.หนองซอน อ.เชียงยืน
 
          นายวัชรพงศ์กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนการนำกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพิ่มการเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัย สะดวก สอดคล้องกับแต่ละชุมชน ได้จัดทำโครงการพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชาที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน โดยเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมโครงการ 29 แห่ง ผ่านการประเมินแล้ว 15 แห่ง เริ่มปลูกแล้ว 3 แห่ง
  • ที่วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรช่วยชีวิตพิชิตโรค แปรรูป และจำหน่ายครบวงจร อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
  • วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรบ้านดอนหมี อ.พยัคฆภูมิ จ.มหาสารคาม
  • วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านโสกจาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
มหาสารคาม คานาบิส โมเดล - จากกัญชาระดับครัวเรือน ถึงวิสาหกิจ สู่การปั้น Product Champion  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img2 size: 1567x1045 px

นอกจากนี้ ที่จ.มหาสารคามได้ส่งเสริมกัญชาในระดับครัวเรือน “มหาสารคาม คานาบิส โมเดล” โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ไม่มีแพทย์แผนไทย ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนอย่างน้อย 1 แห่งต่ออำเภอ ส่งดอกและช่อดอกให้โรงงานผลิตยาสมุนไพรจัมปาศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม และรพ.สต. ผลิตยากัญชาทางการแพทย์ ส่วนกิ่ง ก้าน ราก ใบ ซึ่งไม่ได้เป็นยาเสพติด นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้ชุมชน ขณะนี้ร่วมโครงการแล้ว 27 แห่ง คาดเริ่มปลูกเดือนมิถุนายน 2564

          นายวัชรพงศ์กล่าวต่อว่า โรงงานผลิตยาสมุนไพรจัมปาศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม ผ่านมาตรฐาน WHO-GMP จะเริ่มผลิตยาแผนไทย 3 ตำรับได้ในเดือนเมษายน 2564 ได้แก่ น้ำมันสนั่นไตรภพ ยารักษาริดสีดวงทวารและโรคผิวหนัง และยาแก้นอนไม่หลับ ส่วนยาสารสกัด ผลิตได้ทั้งสูตร CBD, THC : CBD, THC ในเดือนสิงหาคม 2564 นอกจากนี้ ยังได้วางแผนสร้างผลิตภัณฑ์เด่นประจำจังหวัด (Product Champion) ของแต่ละจังหวัด อาทิ
  • จ.ขอนแก่น ลูกประคบกัญชา และชาใบหม่อนกัญชา
  • จ.กาฬสินธุ์ ก้อนปรุงรสกัญชา ยาหม่อง น้ำมันเขียวมรกต มาร์กหน้าใส
  • จ.มหาสารคาม ชาอารมณ์ดี ปลาร้าแคนนาบิสส์
  • จ.ร้อยเอ็ด น้ำปลาร้าแซ่บกัญ คันแทนา
          สำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกกัญชาครัวเรือนละ 6 ต้นในชุมชน เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เริ่มดำเนินการที่รพ.สต. 31 แห่ง อยู่ในขั้นตอนชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเตรียมเอกสาร ขออนุญาตฯ ในส่วนคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการเปิดแล้ว 8 แห่ง คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 10 แห่ง คลินิกให้คำปรึกษา 59 แห่ง ผู้รับบริการ 1,992 ครั้ง จ่ายยากัญชารวม 3,451 ขวด/ตำรับ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรม 858 คน ในปี 2564 จะเปิดคลินิกกัญชาแบบบูรณาการเพิ่ม 64 แห่ง คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยอีก 77 แห่ง และเพิ่มการใช้ยากัญชาเป็น 2 เท่า

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
13 มีนาคม 2564
 
มหาสารคาม คานาบิส โมเดล - จากกัญชาระดับครัวเรือน ถึงวิสาหกิจ สู่การปั้น Product Champion  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img4 size: 793x576 px
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com