ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

CP เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสเผาข้าวโพด เป็นหูตาช่วยยุติการเผาแปลงข้าวโพด

CP เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสเผาข้าวโพด เป็นหูตาช่วยยุติการเผาแปลงข้าวโพด Thumb HealthServ.net
CP เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสเผาข้าวโพด เป็นหูตาช่วยยุติการเผาแปลงข้าวโพด ThumbMobile HealthServ.net

ซีพี ชวนคนไทยร่วมยุติการเผาแปลงข้าวโพด แจ้งเบาะแสเผาข้าวโพด ผ่านแอปพลิเคชั่น “ฟ.ฟาร์ม” และเว็บไซต์ระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพด อีกหนึ่งความพยายามที่จะช่วยพิชิตปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตามแนวทาง “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” หากพบเกษตรกรในเครือข่ายเผาซ้ำจะหยุดซื้อ 1 ปี

 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) หรือ บีเคพี ผู้จัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรให้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ หนุนทุกคนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และหมอกควัน โดยเปิดช่องทางการร้องเรียนพบการเผาแปลงข้าวโพด ผ่านแอปพลิเคชั่น “ฟ.ฟาร์ม” และเว็บไซต์ระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพด ชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไปร่วมมือป้องกันเผาแปลงเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สู้ปัญหาฝุ่นควัน สร้างอากาศสะอาดให้คนไทย พร้อมออกมาตรการ หากพบเกษตรกรในเครือข่ายเผาซ้ำจะหยุดซื้อ 1 ปี
         
 
CP เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสเผาข้าวโพด เป็นหูตาช่วยยุติการเผาแปลงข้าวโพด HealthServ

หวังเป็นส่วนหนึ่งการแก้ปัญหา PM 2.5 นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการ บีเคพี กล่าวว่า บริษัทฯ เดินหน้าเชิงรุกแก้ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกำกับดูแลและป้องกันการเผาแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 
ผู้ที่พบเห็นการเผาแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถแจ้งข้อมูล ถ่ายรูปและระบุตำแหน่งแปลงที่พบ มาที่แอปพลิเคชั่น “ฟ.ฟาร์ม”  ดาวน์โหลดแอปฯ   หรือทางเว็บไซต์ระบบตรวจสอบย้อนกลับของกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ( https://traceability.fit-cpgroup.com/complaint) หรือผ่านช่องทางเว็ปไซต์ www.cpfworldwide.com เพื่อช่วยกันลดการเผาแปลงเพาะปลูกอันเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5” นายวรพจน์กล่าว

 
 
เมื่อมีการแจ้งร้องเรียน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบว่าแปลงข้าวโพดที่ถูกร้องเรียนมีการจำหน่ายให้กับซีพีหรือไม่ ในกรณีที่เกิดการเผาจากแปลงข้าวโพดที่จำหน่ายให้กับชีพี  บริษัทฯหรือคู่ค้าธุกิจพันธมิตร จะเข้าไปสร้างความเข้าใจ และแนะนำการจัดการที่เหมาะสม  หากตรวจพบแปลงข้าวโพดมีการเผาแปลงซ้ำ ทางซีพีจะหยุดรับซื้อผลผลิตจากแปลงนั้นเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเศษวัสดุที่เหมาะสม  
CP เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสเผาข้าวโพด เป็นหูตาช่วยยุติการเผาแปลงข้าวโพด HealthServ

แปลงไหนถูกร้อง ซีพีไม่รับซื้อ

 
สำหรับแปลงข้าวโพดที่ถูกร้องเรียนแต่ไม่ได้จำหน่ายให้กับซีพี เจ้าหน้าที่ซีพีจะช่วยประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมด้วยช่วยกันกำกับดูแล โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความตระหนักของเกษตรกรถึงพิษภัยของฝุ่นควัน PM 2.5 และส่งเสริมการลด-เลิกการเผาแปลง ภายใต้มาตรฐานเกษตรยั่งยืน GAP  

 
ปัจจุบัน บริษัทลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรในเครือข่ายสร้างความเข้าใจถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกแบบไม่เผาตอซัง และยังได้ริเริ่มการมีส่วนร่วมของคู่ค้าข้าวโพดในพื้นที่ผ่านโครงการ Partner to Green คู่ค้าข้าวโพดพันธมิตร พิชิตหมอกควัน โดย บีเคพี ร่วมกับคู่ค้าข้าวโพด ซึ่งอยู่ในพื้นที่เพาะปลูก ช่วยติดตามดูแลเกษตรกรในเครือข่าย  จูงใจเกษตรกร ลด เลิก การเผาแปลง และ แจ้งเบาะแสการเผามายังบริษัท   
 
การผนึกพลังกันของทุกภาคส่วนคู่ค้าธุรกิจ เกษตรกร ประชาชน เพื่อเป็นหูเป็นตาป้องกันการเผาแปลงข้าวโพด  ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สร้างห่วงโซ่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่รับผิดชอบต่อโลก สอดคล้องตามนโยบายการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของซีพีเอฟ ผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งปลูกไม่บุกรุกพื้นที่ป่า และไม่เผาหลังเก็บเกี่ยว ตามแนวทาง “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ”.
CP เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสเผาข้าวโพด เป็นหูตาช่วยยุติการเผาแปลงข้าวโพด HealthServ
CP เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสเผาข้าวโพด เป็นหูตาช่วยยุติการเผาแปลงข้าวโพด HealthServ
CP เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสเผาข้าวโพด เป็นหูตาช่วยยุติการเผาแปลงข้าวโพด HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด