News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับ โรงแรมเดอะ คาแนล บริการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ HOSPITEL HealthServ.net
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับ โรงแรมเดอะ คาแนล บริการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ HOSPITEL HealthServ.net

สามารถเบิกประกันสุขภาพตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ต้องการติดต่อ หรือสอบถามการรักษาตัวที่ HOSPITEL Tel: 02-518-1818

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับ โรงแรมเดอะ คาแนล บริการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ HOSPITEL HealthServ
 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับ โรงแรมเดอะ คาแนล บริการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (HOSPITEL) โดยการดูแล จากทีมบุคลากรแพทย์ในเครือ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9  ภายใต้ มาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล (JCI)
 
เหมาะสำหรับ
- ผู้ตรวจพบเชื้อ ที่ไม่มีอาการรุนแรง และไม่มีภาวะเสี่ยงหรือโรคอื่นร่วมด้วย
- ผู้ตรวจพบเชื้อ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ที่ซับซ้อน
- เป็นทางเลือกให้สำหรับผู้ติดเชื้อ ที่ไม่มีสถานพยาบาลเข้าพัก

สามารถเบิกประกันสุขภาพตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 
ต้องการติดต่อ หรือสอบถามการรักษาตัวที่ HOSPITEL
Tel: 02-518-1818

สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน

ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลนวมินทร์9
 
 

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

ข่าวสารโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง