ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับ โรงแรมเดอะ คาแนล บริการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ HOSPITEL

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับ โรงแรมเดอะ คาแนล บริการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ HOSPITEL HealthServ.net
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับ โรงแรมเดอะ คาแนล บริการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ HOSPITEL ThumbMobile HealthServ.net

สามารถเบิกประกันสุขภาพตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ต้องการติดต่อ หรือสอบถามการรักษาตัวที่ HOSPITEL Tel: 02-518-1818

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับ โรงแรมเดอะ คาแนล บริการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ HOSPITEL HealthServ
 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับ โรงแรมเดอะ คาแนล บริการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (HOSPITEL) โดยการดูแล จากทีมบุคลากรแพทย์ในเครือ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9  ภายใต้ มาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล (JCI)
 
เหมาะสำหรับ
- ผู้ตรวจพบเชื้อ ที่ไม่มีอาการรุนแรง และไม่มีภาวะเสี่ยงหรือโรคอื่นร่วมด้วย
- ผู้ตรวจพบเชื้อ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ที่ซับซ้อน
- เป็นทางเลือกให้สำหรับผู้ติดเชื้อ ที่ไม่มีสถานพยาบาลเข้าพัก

สามารถเบิกประกันสุขภาพตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 
ต้องการติดต่อ หรือสอบถามการรักษาตัวที่ HOSPITEL
Tel: 02-518-1818

สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน

ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลนวมินทร์9
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด