ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เปิดให้บริการ ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันโควิด-19

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เปิดให้บริการ ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันโควิด-19 HealthServ.net
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เปิดให้บริการ ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันโควิด-19 ThumbMobile HealthServ.net

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3 (ในเวลาทำการ 07.00-17.00 น.) โทร.043-333555 ต่อ 3000,3001 มือถือ 08 8557 1542

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เปิดให้บริการ ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันโควิด-19 HealthServ
 ?โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เปิดให้บริการ
?ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันโควิด-19 (COVID-19 Antibody-Quantitative) 
?การตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน (Antibody) ต่อเชื้อ SARS-CoV2 (โควิด-19) 
เป็นการตรวจเพื่อทราบว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จะสร้างภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับเชื้อ หรือ หลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ ในเวลาที่เหมาะสม และหากตรวจพบระดับภูมิคุ้มกันที่มากพอจะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ และอาจช่วยลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19
?เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง    
?ทราบผลภายใน 3 ชั่วโมง
?ราคา 790 บาท (รวมค่าบริการโรงพยาบาล แต่ไม่รวมค่าพบแพทย์)
? เริ่มตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 
?สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3 
(ในเวลาทำการ 07.00-17.00 น.) 
โทร.043-333555 ต่อ 3000,3001  มือถือ 08 8557 1542
?สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โอเปอเรเตอร์ (นอกเวลาทำการ 17.00 น.
เป็นต้นไป) โทร.043-333555 ต่อ 2000 มือถือ 08 3666 7788
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด