Home : ข่าว COVID-19

ติดตาม แผนจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ของ อบจ.จังหวัดต่างๆ

อบจ.กว่า 20 จังหวัดที่มุ่งมั่นและเร่งดำเนินการเชิงรุก ในการให้ได้มาซึ่งวัคซีนนี้มาฉีดให้กับประชาชน
Date: 22/06/2564 View: 1,222
ติดตาม แผนจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ของ อบจ.จังหวัดต่างๆ  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ที่มีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้นำเข้า เป็นอีกหนึ่งความหวังของประชาชนส่วนหนึ่งที่จะได้รับการจัดสรร ขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดของแต่ละจังหวัดจะวางแผน จัดซื้อและแจกจ่าย จากการสำรวจพบว่ามีอบจ.กว่า 20 จังหวัดที่มุ่งมั่นและเร่งดำเนินการเชิงรุก ในการให้ได้มาซึ่งวัคซีนนี้ แต่ละแห่งคืบหน้าดำเนินการอย่างไร ไปติดตาม

อบจ ไหน เปิดจองเมื่อไหร่/อย่างไร คลิกที่นี่
 
 
ติดตาม แผนจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ของ อบจ.จังหวัดต่างๆ optional image:60d15f907098a size:400x398
23 มิย 64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยพลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก #ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเเล้ว

หลักเกณฑ์เงื่อนไข
  • เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้น
  • มีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดปทุมธานี หรือประกอบกิจการ หรือทำงานในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
  • ทำการสแกน QR Code หรือลงทะเบียนได้ผ่านลิงก์  lin.ee/dq3DKGf
ทั้งนี้  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง แสดงความประสงค์สั่งซื้อวัคซีน 500,000 โดส ตั้งแต่วันแรกของการประกาศนำเข้า 

เพจ อบจ.ปทุมธานี

ติดตาม แผนจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ของ อบจ.จังหวัดต่างๆ optional image:60d2c26f953d3 size:400x277
อบจ.สมุทรสาครได้ยื่นจองไป 200,000 โดส เพื่อฉีดให้กับประชาชน 100,000 คน เปิดจองผ่านแอปพลิเคชั่น สาครรวมใจ
ติดตาม แผนจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ของ อบจ.จังหวัดต่างๆ optional image:60d1607e645e5 size:400x400
อบจ.ชลบุรี จอง 2 แสนโดส ร่วมกับองค์กรท้องถิ่นอื่นๆ อีก เมืองพัทยา 1 แสนโดส เทศบาลนครแหลมฉบัง เจ้าพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา แสนสุข และอีกหลายๆ พื้นที่ รวมแล้วประมาณ 4 แสนโดส ของจังหวัดชลบุรี
ติดตาม แผนจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ของ อบจ.จังหวัดต่างๆ optional image:60d1663536bf2 size:400x267
นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ คนดัง ระบุว่า สภาอบจ. อนุมัติจ่ายผ่านเงินสะสมงบประมาณปี 2564 กว่า 400 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนทางเลือกป้องกันไวรัสโควิด 19 อาทิ Modena Pfizer Johnson and Johnson Sinopharm ผ่านกระบวนการตามที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้ชาวสมุทรปราการได้รับวัคซีนทางเลือกได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด
ติดตาม แผนจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ของ อบจ.จังหวัดต่างๆ optional image:60d168a5e4f82 size:800x448
22 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประกาศแผนการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง กำหนดให้ 5 กลุ่ม 
1.อาชีพบริการ เช่น ส่งอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด ขนส่งสาธารณะ และประชาชนทั่วไป 60%
2.บุคคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ 16%
3.ผู้ด้อยโอกาส พิการ ยากจน 10%
4.อาสากู้ชีพ กู้ภัย 4%
5.บุคคลากร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 10%

เงื่อนไข 
1.อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2.มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดอ่่างทอง
3.ไม่ได้รับนัดหมายวัคซีนโควิด-19 จากช่องทางอื่นใด
 
ช่องทางการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับวัคซีนจะประชาสัมพันธ์ทางเพจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ต่อไป 

นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ทุ่มงบประมาณกว่า 40 ล้านบาท เพื่อการจัดหาวัคซีนซิโนฟาร์ม (30 พค 64)
ติดตาม แผนจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ของ อบจ.จังหวัดต่างๆ optional image:60d2a708ec0a6 size:400x335
1 มิถุนายน 2564 นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าขณะนี้ อบจ.ประจวบฯ มีงบประมาณพร้อมในการจัดซื้อวัคซีนตัวเลือก หากหน่วยงานในส่วนกลางยืนยันว่าไม่มีปัญหาติดขัดในระเบียบหรือกฎหมาย และไม่ถูกทักท้วง อบจ.พร้อมซื้อทันที โดยวางแผนร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หน่วยงานสาธารณสุข รวมทั้ง อบต.และเทศบาลในพื้นที่ เนื่องจาก จ.ประจวบฯ เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ซึ่งขณะนี้มีการจัดทำโครงการหัวหินรีชาร์ท เพื่อเปิดเมืองท่องเที่ยวและรับนักท่องเที่ยวต่างขาติโดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป
ติดตาม แผนจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ของ อบจ.จังหวัดต่างๆ optional image:60d2acd042c03 size:400x400
9 มิ.ย.2564 อบจ.อุดรธานี รายงานว่า สั่งจองการจัดซื้อวัคซีนซีโนฟาร์ม (Sinopharm COVID-19 Vaccine) ผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เข็มที่ 1 จำนวนเงิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเข็มที่ 2 จำนวนเงิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรค และลดการเสียชีวิตของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
ติดตาม แผนจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ของ อบจ.จังหวัดต่างๆ optional image:60d2c154f1b51 size:400x400
อบจ.ราชบุรี สั่งซื้อวัคซีน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm Covid-19 Vaccine) จำนวน 100,000 โดส เพื่อให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดราชบุรี จำนวน 50,000 คน
ติดตาม แผนจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ของ อบจ.จังหวัดต่างๆ optional image:60d2c18daada4 size:400x400
 ความร่วมมือระหว่าง อบจ.และองค์กรปกครองท้องถิ่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งเป้ากระจายวัคซีนไปฉีดให้กับพี่น้องประชาชน 16 อำเภอ
ติดตาม แผนจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ของ อบจ.จังหวัดต่างๆ optional image:60d300bf264cc size:400x335
11 มิถุนายน 64 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ มีมติ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้

ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน สามารถ ลงทะเบียนผ่านระบบ “กาญจน์พร้อม” เพื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน ได้ที่ :
สแกน QR code หรือ
กดลิงค์ https://line.me/ti/p/~@kanpao_official
ติดตาม แผนจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ของ อบจ.จังหวัดต่างๆ optional image:60d30dbbc280d size:400x300
31 พฤษภาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า อบจ.อุบลราชธานี เตรียมตั้งงบประมาณจัดซื้อวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยเตรียมตั้งงบประมาณไว้ในการจัดซื้อกว่า 50 ล้านบาท เพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ฟรี
ติดตาม แผนจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ของ อบจ.จังหวัดต่างๆ optional image:60d315384d329 size:400x333
18 มิถุนายน 2564 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ขณะนี้ อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการสั่งจองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นจำนวน 100,000 โด๊ส เพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา (จำนวน 50,000 คน) ทั้งนี้ได้ใช้งบประมาณในการจัดซื้อและค่าบริหารจัดการ รวมกว่า  96,000,000 บาท  ตามสถานะการคลัง ซึ่งหากประชาชนได้รับวัคซีนทุกคน ก็จะสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชนได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดจะสามารถฟื้นตัวได้รวดเร็วอีกด้วย
ติดตาม แผนจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ของ อบจ.จังหวัดต่างๆ optional image:60e15093f3a23 size:1414x2000
นายก อบจ.กำแพงแพชร  แถลง "เตรียมความพร้อมจัดหางบประมาณที่มีตั้งอยู่ไว้แล้วในภาวะฉุกเฉินหรืออาจจะเป็นเงินสะสม ขณะนี้รวบรวมได้รวบรวมแล้วประมาณ 30 กว่าล้านบาท หรือหากจัดซื้อวัคซีน ก็ได้ประมาณ 30,000 โดส ที่จะนำมาฉีดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 15,000 คน หรือหากคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดเห็นว่ายังไม่เพียงพอทาง อบจ.กำแพงเพชรเองก็จะได้พิจารณาดูงบประมาณ ในส่วนอื่น มาสนับสนุนเพิ่มเติม"
ติดตาม แผนจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ของ อบจ.จังหวัดต่างๆ optional image:60e55a9422cb3 size:400x465
อบจ.พิษณุโลก ทุ่มงบ 50 ล้านบาทจองวัคซีนเพื่อชาวพิษณุโลกได้ฉีดฟรี!!โดยลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่าน QR CODE พิดโลกพร้อม (คลิ๊กที่นี่)

ศูนย์ข้อมูลพิดโลกพร้อม
ในเวลาราชการ : 055-241555-9 ,088-2752261 ,088-2919277 และ 088-2752217
นอกเวลาราชการ : 088-2752261 ,088-2919277 และ 088-2752217
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com