ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กัญตรัง เมดิแคน เปิดตัว อาคารปลูกพืชระบบอัจฉริยะ โรงเรือนปลูกกัญชงในระบบในระบบปิด

กัญตรัง เมดิแคน เปิดตัว อาคารปลูกพืชระบบอัจฉริยะ โรงเรือนปลูกกัญชงในระบบในระบบปิด HealthServ.net
กัญตรัง เมดิแคน เปิดตัว อาคารปลูกพืชระบบอัจฉริยะ โรงเรือนปลูกกัญชงในระบบในระบบปิด ThumbMobile HealthServ.net

ก้าวสำคัญของการพัฒนาการปลูกกัญชงทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรมของจังหวัดตรัง โดย บริษัท กัญตรัง เมดิแคน

กัญตรัง เมดิแคน เปิดตัว อาคารปลูกพืชระบบอัจฉริยะ โรงเรือนปลูกกัญชงในระบบในระบบปิด HealthServ
30 ก.ย.2564 นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปลูกพืชอัจฉริยะและกิจกรรมปลูกกัญชงทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรม ณ อาคารปลูกพืชอัจฉริยะ บริษัท กัญตรัง เมดิแคน จำกัด ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
            เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้มีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 โดยให้บางส่วนของพืชกัญชงและกัญชาไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 และรัฐบาลได้มีการสนับสนุนให้ปลูกพืชกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศไทย อีกทั้งในปัจจุบันได้มีการศึกษาพบว่าสาร CBD (cannabidiol) ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่สามารถพบได้มากในช่อดอกกัญชงนั้นมีคุณค่าทางการแพทย์ที่ไม่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทไม่ทำให้ผู้ป่วยอยากอาการ ลดความวิตกกังวลช่วยให้หลับดีขึ้น บรรเทาการเกร็งของกล้ามเนื้อ กันชัก ลดการอักเสบและระงับอาการคลื่นไส้และอาเจียน และมีมูลค่าทางการตลาดสูงมากในตลาดโลกกว่า 1 แสนล้านบาท จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของพืชกัญชงและกัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณประโยชน์ทางการแพทย์และช่วยผลักดันเศรษฐกิจของไทย เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ทดแทนยางพาราที่ราคาตกต่ำ จึงได้จัดตั้งบริษัทกัญตรังเมดิแคน จำกัด ขึ้นมาเพื่อดำเนินธุรกิจและเป็นต้นแบบในการประกอบธุรกิจการปลูกพืชกัญชงทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรมและเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ซึ่งในการทำธุรกิจปลูกพืชกัญชงทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรมนั้น จำเป็นจะต้องมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานทางด้านการแพทย์เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงงานเพื่อสกัดสาร CBD เพื่อนำไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา เครื่องสำอาง เครื่องดื่มในอาหารเสริมต่างๆ

            ด้วยเหตุดังกล่าวทาง บริษัทกัญตรังเมดิแคน จำกัด จึงได้ทำการก่อสร้างโรงเรือนปลูกกัญชงในระบบในระบบปิดโดยใช้ชื่อว่า “อาคารปลูกพืชระบบอัจฉริยะ” ที่ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นการเพาะปลูกกัญชงตามมาตรฐานทางการแพทย์ เป็นการเฉพาะ ปลูกพืชแบบไร้ดินในระบบควบคุมอัตโนมัติทั้งหมดทั้งอุณภูมิความชื้นระดับออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ความเข้มข้นของแสง ระยะเวลาที่ให้แสงความสะอาดและบริสุทธิ์ของน้ำที่ใช้อยู่ในห้องปิด เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะเชื้อรา ทำให้สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิตดอกกัญชงให้ได้มาตรฐานระดับสากลตามมาตรฐานทางการแพทย์ โดยเป็นการจำลองสภาวะแวดล้อมจากธรรมชาติ จึงทำให้สามารถเพาะปลูกพืชกัญชงได้ปีละ 3 รอบ การปลูกในโรงเรือนนี้และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพในระดับทางการแพทย์ 

 
            ทั้งนี้ ทางบริษัท กัญตรัง เมดิแคน จำกัด เป็นผู้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ดำเนินการปลูกพืชกัญชงในอาคารปลูกพืชระบบอัจฉริยะในพื้นที่ 756 ตารางเมตร และได้นำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นชุดแรกของประเทศไทย ผ่านบริษัทผู้ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมกัญชงทางการแพทย์ในประเทศไทยต่อไปเพื่อพัฒนาสู่ระดับสากลในการส่งออกสู่ต่างประเทศได้ในอนาคต
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด