ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป ครอบครัวรัฐวิสาหกิจ และครอบครัวข้าราชการ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป ครอบครัวรัฐวิสาหกิจ และครอบครัวข้าราชการ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา Thumb HealthServ.net
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป ครอบครัวรัฐวิสาหกิจ และครอบครัวข้าราชการ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา Medical Development Clinic สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารราชเวชชคาร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา โทร.02-3087600 | 02-105-0345 ต่อ 2228

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป ครอบครัวรัฐวิสาหกิจ และครอบครัวข้าราชการ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา HealthServ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป ครอบครัวรัฐวิสาหกิจ และครอบครัวข้าราชการ

หมายเหตุ
  • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการตรวจโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรแกรมดังกล่าวเป็นการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาภาวะผิดปกติ ไม่รวมการรักษาพยาบาล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารราชเวชชคาร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
 
โทร.02-3087600 | 02-105-0345 ต่อ 2228
 
การปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
  1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนการตรวจ (น้ำเปล่าจิบได้เล็กน้อย)  และควรงดอาหารที่มีไขมันสูงอย่างน้อย 3 วัน
  2. ควรหลีกเลี่ยงน้ำหวาน หรือน้ำอัดลม หรืออาหารหวานจัด เพราะอาจทำให้ปัสสาวะมีน้ำตาลปน
  3. การตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจปัสสาวะ ควรตรวจก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน เพราะทำให้มีเลือดปนเปื้อนได้
  4. สวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
  5. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนการตรวจสุขภาพ
  6. หากสงสัยว่าตั้งครรภ์  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าก่อนตรวจ
  7. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
  8. ยารักษาโรคประจำตัว รับประทานได้ตามปกติ
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป ครอบครัวรัฐวิสาหกิจ และครอบครัวข้าราชการ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา HealthServ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป ครอบครัวรัฐวิสาหกิจ และครอบครัวข้าราชการ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา HealthServ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป ครอบครัวรัฐวิสาหกิจ และครอบครัวข้าราชการ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา HealthServ

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

159 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
นัดหมาย : 0-2105-0345, 0-2308-7600
นัดหมายคลินิกทันตกรรม : 0-2105-0345, 0-2308-7600 กด 1 และกด 2
นัดหมายคลินิกเวชกรรมฟื้นฟู (กายภาพ) : 0-2105-0345, 0-2308-7600 กด 1 และกด 3
Call: 02-1050345    02-3087600
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด