News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
สถาบันมะเร็ง เชิญชวนรับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB ป้องกันโควิด HealthServ.net
สถาบันมะเร็ง เชิญชวนรับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB ป้องกันโควิด HealthServ.net

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เชิญชวน...เข้ารับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB สำหรับการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อโควิด-19

กรณีสามารถได้รับทันที
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค
ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19
 
สามารถฉีดหลังได้รับวัคซีนเข็มล่าสุด 2 สัปดาห์
ผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกอวัยวะ หรือมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่กำลังได้รับ
การรักษาหรือพึ่งหยุดการรักษาภายใน 6 เดือน
ผู้ที่ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดต่างๆ
 
สามารถฉีดหลังได้รับวัคซีนเข็มล่าสุด 6 เดือน
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค
ที่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มล่าสุด 6 เดือน
 
 
ให้บริการตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
ณ คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
Walk-in เวลา 13.00 - 14.30 น.
ให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการตามเวลา และปริมาณวัคซีนที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน
 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-2026800 
Line@ทีมวัคซีนโควิดNCI
สถาบันมะเร็ง เชิญชวนรับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB ป้องกันโควิด HealthServ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

268/1 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

บริการโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง