ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถาบันมะเร็ง เชิญชวนรับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB ป้องกันโควิด

สถาบันมะเร็ง เชิญชวนรับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB ป้องกันโควิด HealthServ.net

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เชิญชวน...เข้ารับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB สำหรับการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อโควิด-19

สถาบันมะเร็ง เชิญชวนรับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB ป้องกันโควิด ThumbMobile HealthServ.net
กรณีสามารถได้รับทันที
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค
ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19
 
สามารถฉีดหลังได้รับวัคซีนเข็มล่าสุด 2 สัปดาห์
ผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกอวัยวะ หรือมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่กำลังได้รับ
การรักษาหรือพึ่งหยุดการรักษาภายใน 6 เดือน
ผู้ที่ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดต่างๆ
 
สามารถฉีดหลังได้รับวัคซีนเข็มล่าสุด 6 เดือน
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค
ที่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มล่าสุด 6 เดือน
 
 
ให้บริการตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
ณ คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
Walk-in เวลา 13.00 - 14.30 น.
ให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการตามเวลา และปริมาณวัคซีนที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน
 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-2026800 
Line@ทีมวัคซีนโควิดNCI
สถาบันมะเร็ง เชิญชวนรับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB ป้องกันโควิด HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด