ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ฝีมือ+ทีมเวิร์ค หมอราชบุรี-รามาฯ ร่วมผ่าตัดปลูกถ่ายไตผู้บริจาคที่มีชีวิต สำเร็จ

ฝีมือ+ทีมเวิร์ค หมอราชบุรี-รามาฯ ร่วมผ่าตัดปลูกถ่ายไตผู้บริจาคที่มีชีวิต สำเร็จ Thumb HealthServ.net
ฝีมือ+ทีมเวิร์ค หมอราชบุรี-รามาฯ ร่วมผ่าตัดปลูกถ่ายไตผู้บริจาคที่มีชีวิต สำเร็จ ThumbMobile HealthServ.net

ทีมผ่าตัดรามาธิบดี ร่วมกับชุดทีมแพทย์รพ.ราชบุรี ได้แก่ทีมศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ศัลยแพทย์หลอดเลือด และทีมวิสัญญี ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิตรายที่ 3 สำเร็จ

ฝีมือ+ทีมเวิร์ค หมอราชบุรี-รามาฯ ร่วมผ่าตัดปลูกถ่ายไตผู้บริจาคที่มีชีวิต สำเร็จ HealthServ
14 กันยายน 2566 ร.พ.ราชบุรี ได้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิตรายที่ 3 สำเร็จ โดยผู้บริจาคไตมีความสัมพันธ์เป็นบิดาของผู้รับไต อายุ 28 ปี ผู้ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายต้องรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอาทิตย์ละ 2 ครั้ง/สัปดาห์ เป็นเวลา 5 ปี ด้วยความร่วมมือระหว่างทีมแพทย์โรงพยาบาลราชบุรีและโรงพยาบาลรามาธิบดีการผ่าตัดครั้งนี้จึงสำเร็จด้วยดี 
 
ทั้งนี้ นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี ได้มอบหมายให้ นพ.ธนะบุญ ประสานนาม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิเป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร ร.พ.ราชบุรี ขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
 
ทีมผ่าตัดโรงพยาบาลรามาธิบดี  รศ.นพ.วิสูตร คงเจริญสมบัติ, นพ.ดร.กรกช เกษประเสริฐ , นพ.กัญจน์ ศิริโสภา,นายชรินทร์ ก่านหงส์, นายพศวีร์ ดลเศรษฐพงศ์
 
ทีมโรงพยาบาลราชบุรี ทีมศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ  น.พ.บุญรัตน์ อ้นมี, พญ.พรเพ็ญ ประสานชัยมนตรี , พญ.สรรพพร บุญวงศ์ ศัลยแพทย์หลอดเลือด พญ.สุดาวดี เบญจประยูรศักดิ์ ทีมวิสัญญี นำโดย นพ.สิทธิพร ดีทายาท เเละ วิสัญญีพยาบาล
 
นพ.กิตติ สุวรรณประทีปและนพ.สมบูรณ์ อภิชัยยิ่งยอด ประธานและรองประธาน Service Plan สาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ จ.ราชบุรี ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีทีมพยาบาล นำโดย พว.สกาวเดือน  ขำเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยให้ภาระกิจ ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ฝีมือ+ทีมเวิร์ค หมอราชบุรี-รามาฯ ร่วมผ่าตัดปลูกถ่ายไตผู้บริจาคที่มีชีวิต สำเร็จ HealthServ
ฝีมือ+ทีมเวิร์ค หมอราชบุรี-รามาฯ ร่วมผ่าตัดปลูกถ่ายไตผู้บริจาคที่มีชีวิต สำเร็จ HealthServ
ฝีมือ+ทีมเวิร์ค หมอราชบุรี-รามาฯ ร่วมผ่าตัดปลูกถ่ายไตผู้บริจาคที่มีชีวิต สำเร็จ HealthServ
ฝีมือ+ทีมเวิร์ค หมอราชบุรี-รามาฯ ร่วมผ่าตัดปลูกถ่ายไตผู้บริจาคที่มีชีวิต สำเร็จ HealthServ
ฝีมือ+ทีมเวิร์ค หมอราชบุรี-รามาฯ ร่วมผ่าตัดปลูกถ่ายไตผู้บริจาคที่มีชีวิต สำเร็จ HealthServ
ฝีมือ+ทีมเวิร์ค หมอราชบุรี-รามาฯ ร่วมผ่าตัดปลูกถ่ายไตผู้บริจาคที่มีชีวิต สำเร็จ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด