ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลเมืองบ้านหมี่

เทศบาลเมืองบ้านหมี่ Thumb HealthServ.net
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จ.ลพบุรี
1 ถนนเทศบาล ตำบลบ้านหมี่ ลพบุรี 15110
โทร. 036-472072
banmimunicipality2018@gmail.com

 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหมี่ทั้งหมด ห่างจากเทศบาลเมืองลพบุรีไปทางเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร มีชื่อเดิมว่า เทศบาลเมืองบ้านเซ่า พ.ศ. 2562
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด