ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

7 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์@โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

7 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์@โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Thumb HealthServ.net
7 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์@โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 7 ศูนย์ ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมดูแล ชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั่วโลก

7 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์@โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต HealthServ
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกการรักษาและการผ่าตัด รวมทั้ง การป้องกันการเจ็บป่วย การคัดกรองโรค และการประเมินการรักษา แพทย์ พยาบาลและพนักงานของเรามุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาได้รับการดูแลที่ดีที่สุด เราจึงมุ่งมั่นและทุ่มเทในการให้บริการที่โดดเด่นด้วยจิตใจโอบอ้อมอารีและความเมตตาแก่ผู้ป่วยของเราทุกคน


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 7 ศูนย์ ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมดูแล 

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ศูนย์สหสาขามะเร็งภูเก็ต
ศูนย์หัวใจ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทางกระดูกและข้อ
ศูนย์มะเร็ง

 
 

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ผ่านการรับรองระดับศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บประเทศไทยในระดับใกล้เคียงศูนย์แม่ข่ายที่ให้การบริบาลตติยภูมิครบวงจร (Comprehensive advance tertiary care) จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ในระดับ 2 (Levels of Trauma Center)
 
มีมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกระดับโลก แห่งแรกในภาคใต้ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต หนึ่งในโรงพยาบาลเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกระดับสากลประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป (Commission on Accreditation of Medical Transport Systems :CAMTS and CAMTS EU “Dual Accreditation ภายใต้บริการ BDMS EMERGENCY SERVICES 
 
เวลาทำการ
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ติดต่อสอบถาม
โทร: 076 254 425 ต่อ 1060 – 62,
076 361 000 ต่อ 1060 – 62,
076 655 000 ต่อ 1060 – 62 

ศูนย์สหสาขามะเร็งภูเก็ต

ศูนย์สหสาขามะเร็ง ให้การดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบบูรณาการจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ตลอดจนทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุก ให้การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีชั้นสูง โดยให้ความสำคัญทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยจากการรักษาแบบครบทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิตตลอดจนลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ โดยที่ผู้ป่วยสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและอย่างทันท่วงที
 
เวลาทำการ
ศูนย์สหสาขามะเร็ง
เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น.
 
ติดต่อสอบถาม
โทร: 076 254 425 ต่อ 8609,
076 361 000 ต่อ 8609,
076 655 000 ต่อ 8609 

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ศูนย์หัวใจ รพ.กรุงเทพภูเก็ต พร้อมดูแลท่านด้วยความจริงใจในทุกปัญหาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ที่ให้บริการรักษาแบบครบวงจร ตั้งแต่การรักษาโรคที่เกี่ยวกับหัวใจทั่วไป การตรวจสุขภาพหัวใจ ตลอดจนการผ่าตัดหัวใจอย่างเต็มรูปแบบ อาทิเช่น การทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Bypass) การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เป็นต้น ศูนย์ของเราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงโดยอายุรแพทย์โรคหัวใจ, แพทย์ผ่าตัดหัวใจ, และทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ พร้อมบริการรถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ
 
เวลาทำการ
ศูนย์หัวใจ (ชั้น 2)
เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น.
 
ติดต่อสอบถาม
โทร: 076 254 425 ต่อ 1610,
076 361 000 ต่อ 1610,
076 655 000 ต่อ 1610 

ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.กรุงเทพภูเก็ต ให้บริการตรวจรักษาโรคทางสมองและระบบประสาท โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและหลอดเลือดสมอง และศัลยแพทย์ระบบประสาทเฉพาะทาง ให้การบำบัดรักษาร่วมกับทีมสหสาขา เช่น นักกายภาพบำบัดเฉพาะด้าน พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรักษาความผิดปกติของระบบประสาทและสมองอย่างครบวงจร
 
เวลาทำการ
ศูนย์สมองและระบบประสาท
เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น.
 
ติดต่อสอบถาม
โทร: 076 254 425 ต่อ 3750,
076 361 000 ต่อ 3750,
076 655 000 ต่อ 3750 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทางกระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางในการรักษาโรคกระดูก ข้อ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ เส้นประสาท รวมทั้งบริการผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังทุกประเภท และการดูแลทางเวชศาสตร์การกีฬา โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์ ครอบคลุมโรคทางกระดูกและข้ออย่างครบถ้วน ให้บริการรักษาแบบครบวงจร ทั้งผู้ป่วยอุบัติเหตุ ผู้ป่วยทั่วไปเกี่ยวกับระบบโครงร่างของกระดูก การตรวจวินิจฉัย การรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัด และการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด โดยมีทั้งการผ่าตัดแบบเปิดแผลกว้าง และการผ่าตัดผ่านกล้อง ซึ่งเป็นเทคนิคการผ่าตัดสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยลง บาดแผลขนาดเล็ก อาการเจ็บปวดแผลหลังการผ่าตัดน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิด ส่งผลให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว สามารถกลับไปทำงานและใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วขึ้น
 
เวลาทำการ
ศูนย์กระดูกและข้อ
เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น.
หลังเวลา 17.00 น. รับบริการได้ที่
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพภูเก็ต
เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น.
รับบริการได้ที่ศูนย์กระดูกและข้อ
 
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องในข้อ
เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น.
 
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์กระดูกและข้อ
โทร: 076 254 425 ต่อ 3744,
076 655 000 ต่อ 3744
 
สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพภูเก็ต
โทร: 076 254 425 ต่อ 8335,
076 655 000 ต่อ 8335
 
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องในข้อ
โทร: 076 254 425 ต่อ 1094,
076 655 000 ต่อ 1094
 

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้รับการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมาธิการร่วมนานาชาติ, ประเทศสหรัฐอเมริกา (Joint Commission International) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
 
เวลาทำการ
ศูนย์มะเร็ง (ชั้น 3)
เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น.
 
ติดต่อสอบถาม
โทร: 076 254 425 ต่อ 8315,
076 361 000 ต่อ 8315,
076 655 000 ต่อ 8315 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด