Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี

Update: 25/01/2564 View: 1,130

ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี

 
          วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ทุกอายุ ในเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ รวมถึงหญิงที่กำลังให้นมลูกก็สามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนเท่านั้น วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ทุกปี แต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่แล้วยิ่งสมควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  เหตุผลที่ควรต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี เพราะภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่ ไม่ว่าจะจากการฉีดวัคซีนหรือจากการเจ็บป่วยจากเชื้อธรรมชาตินั้นคงอยู่ไม่นานและมักจะลดต่ำลงได้ในระยะเวลาไม่กี่เดือนหรือปี การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีจึงเป็นการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันต่อไข้หวัดใหญ่มีระดับที่สูงอยู่ตลอดเวลาสำหรับรับมือกับเชื้อที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของเรา รวมถึงเชื้อไข้หวัดใหญ่มักมีการกลายพันธุ์ได้ในช่วงระยะเวลาไม่นาน วัคซีนที่ฉีดทุกปีจะมีองค์ประกอบของเชื้อที่อยู่ในวัคซีนซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลปัจจุบัน ดังนั้นการฉีดวัคซีนทุกปีจึงช่วยให้ภูมิคุ้มกันต่อไข้หวัดใหญ่ได้มีการปรับให้เหมาะสมกับเชื้อที่มาใหม่แต่ละปีด้วย
 
           องค์การอนามัยโลกมีศูนย์เฝ้าระวังและติดตามการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่และเชื้อโรคใหม่ๆ ประมาณ 150 ศูนย์ทั่วโลก ซึ่งจะมีการเก็บตัวอย่างเชื้อและรายละเอียดของการเจ็บป่วยด้วยอาการต่างๆ ของผู้ป่วยอย่างเป็นระบบตามหลักการด้านระบาดวิทยาอยู่ตลอดเวลา และดำเนินเรื่องส่งต่อไปยังศูนย์ใหญ่ที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของโลก ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และจีน เพื่อเป็นฐานข้อมูลอย่างละเอียดของเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ หลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกและของแต่ละประเทศจะมีการประชุมประเมินสถานการณ์การระบาดในแต่ละช่วงเวลาฤดูกาล และให้คำแนะนำถึงเชื้อที่จะใช้ในวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ซึ่งโดยปกติข้อแนะนำนี้จะออกมาปีละ 2 ครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับฤดูกาลของแต่ละซีกโลก คือ ซีกโลกทางใต้ (Southern Hemisphere)และซีกโลกทางเหนือ (Northern Hemisphere)   สำหรับประเทศไทยอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตร จะใช้วัคซีนของทางซีกโลกเหนือหรือใต้ก็ได้ ขึ้นกับช่วงเวลาที่ต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มีในตอนนั้น เนื่องจากพบมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่กระจายไปเรื่อยๆ เกือบตลอดทั้งปี ไม่ได้จำกัดว่าจะเกิดการระบาดเฉพาะในหน้าฝนเท่านั้น     
 
                ในเมืองไทยมีคนที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 รายต่อประชากร 100,000 รายต่อปี   การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยวัคซีนจึงมีความจำเป็น  จากการศึกษาหลายๆรายงานในช่วงที่ผ่านมา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ยังช่วยลดผลกระทบที่ตามมาจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ลดปัญหาภาวะแทรกซ้อน ลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จำเป็น ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา รวมถึงลดการขาดเรียน ขาดงาน การเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ได้อย่างชัดเจน

ด้วยความปรารถนาดี
ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลวิภาวดี

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)