ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สิทธิการตรวจสุขภาพ 3 กลุ่มสิทธิ - ข้าราชการ ประกันสังคม บัตรทอง

สิทธิการตรวจสุขภาพ 3 กลุ่มสิทธิ - ข้าราชการ ประกันสังคม บัตรทอง HealthServ.net
สิทธิการตรวจสุขภาพ 3 กลุ่มสิทธิ - ข้าราชการ ประกันสังคม บัตรทอง ThumbMobile HealthServ.net

สิทธิการตรวจสุขภาพ 3 กลุ่มสิทธิ - ข้าราชการ ประกันสังคม บัตรทอง แต่ละกลุ่ม มีสิทธิอย่างไรบ้างควรรู้สิทธิการตรวจสุขภาพ สำหรับ 3 กลุ่ม

1. สิทธิการตรวจสุขภาพของข้าราชการ

สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือผู้ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ไม่รวมถึงบุคคลในครอบครัว) สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปีในสถานพยาบาลของทางราชการได้ปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการตรวจเป็น 2 ช่วงอายุตามข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง คือ
 
ผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ สามารถใช้สิทธิการตรวจสุขภาพได้ดังนี้
1.1 เอกซเรย์ปอด
1.2 ตรวจปัสสาวะ
1.3 ตรวจอุจจาระ
1.4 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
1.5 ตรวจมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจภายใน
 • ตรวจ Pap Smear

2. ผู้มีอายุมากกว่า 35 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถใช้สิทธิการตรวจสุขภาพได้ดังนี้

2.1 เอกซเรย์ปอด
2.2 ตรวจปัสสาวะ
2.3 ตรวจอุจจาระ
2.4 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
2.5 ตรวจมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจภายใน
 • ตรวจ Pap Smear
2.6 ตรวจสารเคมีในเลือด
 
 • กลูโคส
 • คลอเลสเตอรอล
 • ไตรกลีเซอไรด์
 • การทำงานของไต (BUN)
 • การทำงานของตับ (Creatinine)
 • การทำงานของตับ (AST)
 • การทำงานของตับ (ALT)
 • การทำงานของตับ (ALP)
 • กรดยูริก
 
 

2. สิทธิการตรวจสุขภาพของผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคมได้มอบสิทธิการตรวจสุขภาพให้กับผู้ประกันตนเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ปีละ 1 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถรับบริการได้ ณ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่ง เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น โดยให้บริการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์อายุ ได้แก่
 
การตรวจร่างกายตามระบบ
1.1 การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test (15 ปีขึ้นไป)
1.2 การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข (30-55 ปีขึ้นไป)
1.3 การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ (40-54 ปี)
1.4 การตรวจสายตาด้วย Snellen eye Chart (55 ปีขึ้นไป)
 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
2.1 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC (18-70 ปีขึ้นไป)
2.2 ปัสสาวะ UA (55 ปีขึ้นไป)
 
การตรวจสารเคมีในเลือด
3.1 น้ำตาลในเลือด FBS (35-55 ปีขึ้นไป)
3.2 การทำงานของไต Cr (55 ปีขึ้นไป)
3.3 ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL cholesterol (20 ปีขึ้นไป)
 
การตรวจอื่น ๆ
4.1 เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg (ผู้ที่เกิดก่อนปี 2535)
4.2 มะเร็งปากมดลูก Pap Smear (30-55 ปีขึ้นไป)
4.3 มะเร็งปากมดลูก Via (30-55 ปีขึ้นไป)
4.4 เลือดในอุจจาระ FOBT (50 ปีขึ้นไป) .
4.5 เอกซเรย์ปอด Chest X-ray (15 ปีขึ้นไป)
 
 

3. บัตรทองหรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ปัจจุบันยังไม่มีการมอบสิทธิการตรวจสุขภาพให้กับผู้มีสิทธิ์ทั่วไปโดยตรง แต่จะเป็นในลักษณะของการเข้าพบแพทย์เพื่อคัดกรองความเสี่ยงและซักถามประวัติหรือพฤติกรรมสุขภาพเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปตามความจำเป็น จากนั้นจึงเป็นการส่งตรวจตามดุลยพินิจและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เท่านั้น
 
แต่สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและพักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับสิทธิการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ ณ คลินิกผู้สูงอายุครบวงจรทั้ง 64 แห่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ที่สนใจเข้ารับบริการสามารถแจ้งความจำนงได้ที่โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุข โดยทางหน่วยบริการจะทำบัตรเพื่อเข้ารับบริการที่คลินิกผู้สูงอายุครบวงจรโดยคัดกรองตามรายการทั้ง 11 รายการ ได้แก่
 1. ตรวจสุขภาพทั่วไป
 2. เจาะเลือดตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจวัดระดับเม็ดเลือด ระดับไขมัน
 3. วัดภาวะความซึมเศร้า
 4. วัดภาวะสมองเสื่อม
 5. ประเมินด้านโภชนาการ
 6. ประเมินการใช้ชีวิตประจำวันหรือ ADL
 7. ประเมินด้านการใช้ยา
 8. ประเมินภาวะกระดูกพรุน
 9. คัดกรองภาวะการกลั้นปัสสาวะไม่ได้
 10. วัดภาวะพลัดตกหกล้ม
 11. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพโดยสหสาขาวิชาชีพ
 
การตรวจสุขภาพเป็นการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันก่อนเกิดโรคที่ทุกคนควรให้ความสนใจโดยเฉพาะผู้ที่มีสิทธิการตรวจสุขภาพดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นสิทธิประโยชน์ที่คนไทยไม่ควรละเลยอย่างยิ่ง เข้ารับการตรวจเพื่อใช้สิทธิ์ได้ตามรายชื่อโรงพยาบาล ที่กำหนดจากหน่วยงานรัฐบาลได้ทันที

บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด บริการตรวจสุขภาพประจำปี
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด