News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
4 วัคซีนที่ผู้สูงอายุควรฉีด HealthServ.net
4 วัคซีนที่ผู้สูงอายุควรฉีด HealthServ.net

เมื่ออายุมากขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันจะอ่อนแอลงตามอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนหนุ่มสาวทั่วไป มีการติดเชื้อที่รุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายกว่า ดังนั้นการได้รับวัคซีนจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการเกิดโรค และลดความรุนแรงของโรค

4 วัคซีนที่ผู้สูงอายุควรฉีด HealthServ

4 วัคซีนที่ผู้สูงอายุควรฉีดมีอะไรบ้าง
 
1.วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ผู้สูงอายุที่เป็นไข้หวัดใหญ่  อาจเกิดหลอดลมอักเสบและปอดบวม หรือบางรายมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน อาจทำให้เสียชีวิตได้
 
แนะนำ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม ทุกปี
 

2.วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม
โรคปอดบวมมีสาเหตุสำคัญจากเชื้อนิวโมค็อกคัส  ซึ่งอาจมีการติดเชื้อในกระแสเลือดและเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ
 
แนะนำ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิด 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม ตามด้วยชนิด23 สายพันธุ์ 1 เข็ม
ห่างกัน 1 ปี
 

3.วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
โรคงูสวัดเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับโรคอีสุกอีใส ทำให้เกิดตุ่มน้ำใสตามแนวเส้นประสาท ซึ่งเมื่อเราสุขภาพอ่อนแอ เชื้อก็จะกลับมาเป็นขึ้นใหม่ และการกลับมาเป็นซ้ำ ในผู้สูงอายุจะมีอาการอักเสบของเส้นประสาทที่ทำให้มีอาการปวดรุนแรงและเรื้อรัง
 
แนะนำ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม เพียงครั้งเดียว โดยแนะนำให้ฉีดในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีทั้งที่มีประวัติเคยเป็นอีสุกอีใสและไม่เคยเป็นอีสุกอีใส
 

4. วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน
โรคบาดทะยัก  หากเกิดแผลในผู้สูงอายุจะมีโอกาสติดเชื้อบาดทะยักได้ง่าย  ทำให้เกิดกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง  หายใจลำบาก หากมีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้
 
โรคคอตีบที่รุนแรงทำให้หายใจลำบาก หากมีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้
 
โรคไอกรนทำให้ไอต่อเนื่องอย่างรุนแรง

แนะนำ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน 1 เข็ม และวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ ทุก 10 ปี
4 วัคซีนที่ผู้สูงอายุควรฉีด HealthServ

ข้อมูลและภาพจาก อย. 
ข้อมูลอ้างอิง : 
 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง