ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

4 วัคซีนที่ผู้สูงอายุควรฉีด

4 วัคซีนที่ผู้สูงอายุควรฉีด HealthServ.net
4 วัคซีนที่ผู้สูงอายุควรฉีด ThumbMobile HealthServ.net

เมื่ออายุมากขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันจะอ่อนแอลงตามอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนหนุ่มสาวทั่วไป มีการติดเชื้อที่รุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายกว่า ดังนั้นการได้รับวัคซีนจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการเกิดโรค และลดความรุนแรงของโรค

4 วัคซีนที่ผู้สูงอายุควรฉีด HealthServ

4 วัคซีนที่ผู้สูงอายุควรฉีดมีอะไรบ้าง
 
1.วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ผู้สูงอายุที่เป็นไข้หวัดใหญ่  อาจเกิดหลอดลมอักเสบและปอดบวม หรือบางรายมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน อาจทำให้เสียชีวิตได้
 
แนะนำ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม ทุกปี
 

2.วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม
โรคปอดบวมมีสาเหตุสำคัญจากเชื้อนิวโมค็อกคัส  ซึ่งอาจมีการติดเชื้อในกระแสเลือดและเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ
 
แนะนำ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิด 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม ตามด้วยชนิด23 สายพันธุ์ 1 เข็ม
ห่างกัน 1 ปี
 

3.วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
โรคงูสวัดเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับโรคอีสุกอีใส ทำให้เกิดตุ่มน้ำใสตามแนวเส้นประสาท ซึ่งเมื่อเราสุขภาพอ่อนแอ เชื้อก็จะกลับมาเป็นขึ้นใหม่ และการกลับมาเป็นซ้ำ ในผู้สูงอายุจะมีอาการอักเสบของเส้นประสาทที่ทำให้มีอาการปวดรุนแรงและเรื้อรัง
 
แนะนำ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม เพียงครั้งเดียว โดยแนะนำให้ฉีดในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีทั้งที่มีประวัติเคยเป็นอีสุกอีใสและไม่เคยเป็นอีสุกอีใส
 

4. วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน
โรคบาดทะยัก  หากเกิดแผลในผู้สูงอายุจะมีโอกาสติดเชื้อบาดทะยักได้ง่าย  ทำให้เกิดกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง  หายใจลำบาก หากมีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้
 
โรคคอตีบที่รุนแรงทำให้หายใจลำบาก หากมีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้
 
โรคไอกรนทำให้ไอต่อเนื่องอย่างรุนแรง

แนะนำ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน 1 เข็ม และวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ ทุก 10 ปี
4 วัคซีนที่ผู้สูงอายุควรฉีด HealthServ

ข้อมูลและภาพจาก อย. 
ข้อมูลอ้างอิง : 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด