Home : ข่าวสาธารณสุขไทย

อนุทิน ส่งมอบทุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ โครงการไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาล

Date: 04/03/2564 | Update: 04/03/2564 View: 661
อนุทิน ส่งมอบทุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ โครงการไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาล  ข่าวสาธารณสุขไทย  Healthserv.net

อนุทิน ส่งมอบทุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ “ไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาล”

          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ส่งมอบทุนติดตั้งพลังงานสะอาดในโครงการไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาลให้กับ 8 โรงพยาบาลแรก โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิแพทย์ชนบท และหน่วยงานเอกชนด้านสื่อสารมวลชน ตั้งเป้าจังหวัดละ 1 แห่งในปี 2564 เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคได้ที่ บัญชี “มูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้า” ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 142-0-28997-7
 
          วันที่ (4 มีนาคม 2564) ที่โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการส่งมอบทุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในโครงการไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาลให้กับ 8 โรงพยาบาลแรก ในกิจกรรม “101 วัน จากแสงแรกสู่โรงพยาบาลไฟจากฟ้า” โดยมีดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นายวัชรพงษ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารร่วมพิธี
 
          นายอนุทินกล่าวว่า โครงการไฟจากฟ้า เพื่อ 77 โรงพยาบาล เป็นโครงการร่วมระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิแพทย์ชนบท และหน่วยงานเอกชนด้านสื่อสารมวลชน มุ่งหวังที่จะสร้างกระแสพลังงานสะอาดและระดมเงินบริจาคเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดละ 1 โรงพยาบาล รวม 77 แห่ง แห่งละ 100 กิโลวัตต์ โดยพลังงานแสงอาทิตย์คือพลังงานสะอาด เป็นพลังงานแห่งอนาคตที่จะดูแลโลก ดูแลสิ่งแวดล้อม และดูแลสุขภาพด้วย และยังช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าได้สูงถึงปีละ 720,000 บาท ซึ่งหลายโรงพยาบาลที่ได้มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ไปแล้ว พบว่า ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้ามีความเสถียรมาก การดูแลบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก มีต้นทุน ในการลงทุนต่ำ คุ้มค่าในการติดตั้ง คืนทุนในเวลาไม่เกิน 4-5 ปี เช่น โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา ได้ติดตั้งระบบโซลาเซลล์ 72 กิโลวัตต์ งบประมาณ 2.5 ล้านบาท สามารถผลิตไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละประมาณ32,000 บาท หรือประมาณปีละ 400,000 บาท
อนุทิน ส่งมอบทุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ โครงการไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาล  ข่าวสาธารณสุขไทย  Healthserv.net
           นอกจากนี้ ยังส่งผลดีกับสังคมและชุมชนอย่างน้อย 2 ประการคือ นำเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หรือบริหารจัดการโรงพยาบาลให้ดูแลผู้รับบริการให้ดีขึ้น และช่วยลดการสร้างมลพิษได้อย่างมากในระยะยาว โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้โลกร้อน แสดงถึงภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงสาธารณสุขให้กับสังคมไทย ในเรื่องของการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การร่วมลดภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก เป็นตัวอย่างขององค์กรสุขภาพที่ร่วมสร้างสังคมใหม่ หนุนเสริมการใช้พลังงานสะอาดให้มากที่สุด 
 
          สำหรับการติดตั้งระบบใช้งบประมาณแห่งละ 3 ล้านบาท รวม 231 ล้านบาท โดยระดมทุนจากประชาชนและเอกชนในระยะ 1 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ยอดเงินบริจาค ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564 จำนวน 11,495,115.66 บาท จะติดตั้งใน 8 โรงพยาบาลแรก คือ โรงพยาบาลไทรน้อย จ.นนทบุรี, โรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี, โรงพยาบาลบ้านบึง จ.ชลบุรี, โรงพยาบาลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ, โรงพยาบาลย่านตาขาว จ.ตรัง, โรงพยาบาลหลังสวน จ.ชุมพร, โรงพยาบาลปลวกแดง จ.ระยอง และโรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
 
          “เงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ สามารถนำไปพัฒนาโรงพยาบาลได้ต่อเนื่อง ถึง 25 ปี ที่สำคัญโครงการไฟจากฟ้า เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างต้นแบบโรงพยาบาลพลังงานสะอาดทั่วประเทศไทย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาค “โครงการไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาล” ได้ที่ บัญชี “มูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้า” ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 142-0-28997-7” นายอนุทินกล่าว
 
อนุทิน ส่งมอบทุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ โครงการไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาล  ข่าวสาธารณสุขไทย  Healthserv.net
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com